U bent hier

Wijnrank

Matige tot hoge gevoeligheid voor de gebreken aan: Mg, B, Fe, Mn, Zn
Lichte tot matige gevoeligheid voor de gebreken aan: Cu
(de gevoeligheid voor het gebrek aan deze elementen kan variëren in functie van de variëteit)

Programma Wijnrank

Successen in de Champagnestreek
De techniek van bladvoeding NTF, (Nutrition Totale Foliaire of totale voeding via het blad) wordt al jaren toegepast in vele Europese wijnbouwgebieden. Sinds 2012 is BMS Micro-Nutrients erg actief in één van de meest prestigieuze wijn producerende streken ter wereld: de Champagne.
Deze techniek biedt tal van voordelen:
1. We gebruiken slechts kleine hoeveelheden (10 - 15 kg / ha vergeleken met 800-1500 kg / ha in traditionele bemesting), wat het financieel heel interessant is.
2. De uitwassing van stikstof in de bodem is opvallend minder en dankzij de kleinere gebruikte volumes zijn de logistieke kosten lager, en zo ook een verminderde uitstoot aan CO2.
3. De productiviteit is vergelijkbaar en zelfs beter, in kwaliteit en hoeveelheid, tov van de traditionele bemesting.
4. We stellen vast dat de planten behandeld met de NTF programma’s meer in balans zijn omdat we de behandelingen op basis van seizoensgebonden variabelen kunnen moduleren.
5. Als we Chelal Omnical toevoegen in de laatste fase van het programma, dringen we vaak de Botrytis infectie terug:

Een overzicht van de proeven uitgevoerd in 2015 in de Champagne regio
A. Union Auboise: programma met Kappa V en Fructol NF om de groeikracht van de wijnranken (variëteit Pinot Noir) te verbeteren op percelen met gras tussen de rijen, in vergelijking met traditionele bodembemesting; 3 percelen werden behandeld.
* De 3 percelen hadden een betere chlorofylindex, een grotere internodale afstand en diameter, wat wijst op betere groeikracht van de planten (doelstelling van de proef)
* Er waren minder symptomen van waterstress
* Op 2 percelen was de concentratie van stikstof in het sap toegenomen en verbeterde de hoeveelheid anthocyanen.
* Op de 3 percelen was het gemiddelde gewicht van de tros hoger

B. Licence Professionnelle Agro-ressources et Environnement - Faculteit Wijnbouw en Milieu in Reims: Proeven uitgevoerd op 4 percelen met verschillende productiemethodes (grasbegroeiing tussen de rijen, klaver tussen de rijen, geen begroeiing, en biologische productie). Op alle proefpercelen werden geen significante verschillen vastgesteld op de gemeten parameters, waaruit we mogen afleiden dat de NTF-techniek even goed presteert als al de andere productiemethodes.  

Deze nieuwe ontwikkelingen in de bemestingstechniek van Champagne wijndruiven bleven niet onopgemerkt en werden opgepikt en beschreven door de lokale pers.

Meer over andere teelten

Bekijk volgende proefveld resultaten

Het effect van Kappa Z op de aroma's van druiven

Verhoog de aromaten en stikstof in de most met bladtoepassingen van Kappa Z.

Het effect van bladvoeding op uw wijngaard

Verhoog de opbrengst van de wijngaard met bladvoeding

Het effect van Chelal Omnical op botrytis

Verhoog de weerstand van de druiventrossen tegen Botrytis met Chelal Omnical.