Ecomethod

U bent hier

Ecomethod is een bemestingsmethode die bladvoeding maximaal  inzet. Door de hoge CEC van het blad kan de plant een grote hoeveelheid voedingsstoffen opnemen. Door voedingsstoffen rechtstreeks naar het blad te brengen, gebruik je minder meststoffen -met reducties tot wel  90%- en behoud je de kwantiteit en kwaliteit van de oogst.

ECOMETHOD is een efficiënte en ecologische bemestingsmethode:

Clipboard02.jpg

Wat is ecologische voetafdruk? 

De koolstofvoetafdruk meet de negatieve bijdrage van menselijke activiteiten aan het broeikaseffect, uitgedrukt in eenheden equivalent koolstofdioxide (CO2eq). Broeikasgassen dragen negatief bij aan de klimaatverandering (verhoogde temperaturen).
Een duidelijk voedseletiket dat de vermindering van de CO2-uitstoot vermeldt, bevordert de aankoop van koolstofarme producten. De keuzes die we aan tafel maken, hebben  een grote invloed op de klimaatverandering. Consumenten worden zich hier meer van bewust en willen weloverwogen keuzes maken.

Wat is ECOMETHOD ?

Het is een bemestingsmethode die dankzij efficiënte bladtoepassingen de behoefte aan bodemmeststoffen reduceert en daardoor de CO2-uitstoot in de atmosfeer vermindert.
De producten van BMS MN zijn erg zuiver en uiterst oplosbaar. Als u ze  toepast in een bladprogramma op maat, bevorderen ze de fotosynthetische efficiëntie van de plant en helpen ze bij het verminderen van verontreinigende residuen in de bodem en watervoerende lagen. 

Wat is het doel van ECOMETHOD ?

  • zorgen voor een kwalitatief en kwantitief goede landbouwproductie
  • een significante vermindering van de CO2-uitstoot realiseren.

Waarom ECOMETHOD toepassen?

Omdat ieder zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor de huidige en volgende generaties. 
De EU zal met het nieuwe GLB 2021/2027 bedrijven belonen die zich inzetten voor duurzamere landbouwpraktijken. U kan er niet meer omheen, iedere landbouwkundige zal moeten anticiperen en aanpassen om te voldoen aan nieuwe voorschriften van de Europese Commissie inzake de bescherming van het milieu, voor een steeds meer duurzame landbouw.

Bekijk volgende proefveld resultaten

Aardappel: Ecomethod

Mogelijke CO2 reductie op aardappel dank zij bladbemesting

Bladbemesting op Hop

Resultaten van 3 jaar onderzoek waarin het gebruik van BMS MN bladmeststoffen is onderzocht, in combinatie met verminderde bodembemesting (Ecomethod).

Ecomethod: appel

Vergelijk van verschillende bemestingsmethoden op Golden Parsi da Rosa-appelbomen.

Ecomethod: maïs

Wat is het effect als we de bodemmeststoffen (fosfor - stikstof) verminderen en bladvoeding gebruiken op maïs?

Artikels uit onze BMS Academie

foliar fertilization and 4R management system
De wereldwijde kunstmestindustrie introduceerde het “4R Nutrient Management”-principe met als doel de landbouw duurzamer te maken. Het juiste product (“The Right source”), in de juiste hoeveelheid (“the Right rate”), op het juiste moment (“the Right timing”) en op de juiste plaats (“ the Right...
reduction carbon emissions
Ecomethod is de bladbemestingsmethode die de voetafdruk van uw bemesting aanzienlijk vermindert. De kern van deze methode is eenvoudig: de gechelateerde voedingselementen werken efficiënt en u past ze rechtstreeks via het blad toe. Hierdoor kan u de totale bemesting per hectare drastisch...
Ecological farming
Hoe gaat het met u? De voorbije maanden maakte Covid-19 de realiteit van eenieder onzeker en surreëel. Het sociale leven viel stil, bedrijven konden niet of met moeite hun activiteiten verder zetten, de wereld ging in lockdown. Hopelijk kwam u tot nu toe ongeschonden uit deze episode. Stilaan en...