Ecologische en biologische landbouw

U bent hier

Waarom bio de toekomst heeft

Wist u dat de omzet van biologische producten sneller groeit dan het landbouwareaal? Een opportuniteit voor de landbouwer om verder uit te breiden en hogere omzet te realiseren.

Biologisch geteelde gewassen en producten, vooral voeding, maar ook kleding, zijn steeds meer aanwezig op de markt. Uiteraard in de speciaalzaak, maar ook in gewone winkels en zelfs in harddiscounters. Biologische producten zijn geen nicheproducten meer. De groeicijfers over de laatste 10 jaar bevestigen deze evolutie en spreken voor zich. Nieuwsgierig? Kijk mee!

De cijfers in de lift

In de EU is het areaal voor biologische landbouw tussen 2005 en 2015 ruim verdubbeld van 6 miljoen ha tot 12,7 miljoen ha. Dat komt neer op ongeveer 5,7 % van het totale landbouw areaal in de EU.

Tegelijkertijd stellen we wereldwijd een gelijkaardige trend vast: een stijging van 28,3 miljoen ha tot 50,9 miljoen ha.

De omzet van bioproducten steeg nog sterker: in de EU van 11,8 miljard euro in 2005 tot 30 miljard euro in 2015 (+ 150 %). Op wereldschaal was er een omzetstijging van 23,6 miljard tot 75,9 miljard (+221 %) in diezelfde periode.

De groei zet door

We verwachten dat deze trend zich nog verderzet in het volgende decennium. De landen die pas later de trend zijn gaan volgen, maken nu een inhaalbeweging. We stellen ook vast dat de omzet van de markt van biologische producten sneller groeit dan het landbouwareaal bestemd voor het produceren van deze producten. In 2014 steeg de omzet van bioproducten met 7,4 %, terwijl er slechts 1,1 % toename van areaal vastgesteld werd. Dit verschil in groei wordt gecompenseerd door:

 • hogere productie per landeenheid
 • hogere prijzen
 • import van buiten de EU: een stijging van 11%

Deelt u straks mee in de winst?

Hier ligt zeker een grote kans voor de Europese biologische telers om hun productie te verhogen en zo in lijn te blijven met de vraag vanuit de markt.

Van oudsher zijn de rendementen in biologische landbouw lager dan in de conventionele landbouw. Maar dit is in snel tempo aan het veranderen. Er zijn namelijk nieuwe technologieën en ontwikkelingen die de rendementen opkrikken: bijvoorbeeld het controleren van insectpopulatie dmv natuurlijke predatoren, precisielandbouw, beter bodembeer,… Het verschil met de traditionele landbouw wordt kleiner en er is meer productie per landeenheid. Zo moeten we niet teveel land opofferen voor de omschakeling naar bio.

Lokale bioproducten hebben een streepje voor

De consument van biologische producten is ook gevoelig voor CO² uitstoot en food miles. De Europese biolandbouwer is dus zeker van afname. Zijn producten genieten immers de voorkeur op import.

Voor wie het anders wil: ecologische alternatieven voorhanden

Naast biologische landbouw bestaan er nog tal van andere productiesystemen voor een ecologische aanpak. Biodynamische landbouw, geïntegreerde landbouw, duurzame landbouw, … zijn er slechts enkele van. Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen:

 • efficiëntere toepassingen van grondstoffen promoten,
 • minimale impact van de landbouw op onze leefomgeving en op ecosystemen nastreven
 • duurzaamheid op deze planeet voorop stellen
 • respect voor de mens -van landarbeider tot consument- behouden

Cijfers van deze specifieke productiemethoden zijn erg gefragmenteerd en niet zo makkelijk te bekomen, toch geeft dit ontegensprekelijk een tendens weer naar een meer duurzame en gezondere landbouwproductie.

Duurzaam landbouwen als enige perspectief

Zelfs in de conventionele landbouw stellen we een trend vast naar een gezondere en meer milieubewuste landbouwproductie:

 • nieuw ontwikkelde moleculen voor plantbescherming moeten aan veel striktere eisen voldoen.
 • de toegelaten residuwaarden zijn verstrengd.
 • alternatieve gewasbescherming is soms economisch interessanter dan de chemische gewasbescherming.
 • precisielandbouw gebruikt minder meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en ook water
 • er is opnieuw meer aandacht voor een goed bodembeheer (groenbemesting, mulching etc ….) 

Al deze trends zijn noodzakelijk om duurzaam voedsel te blijven produceren voor onze groeiende wereldbevolking in de volgende decennia.

Bladbemesting: een stap naar duurzaamheid

Efficiënte bemesting is een klein, maar belangrijk onderdeel binnen de evolutie naar meer duurzame landbouw. Precisiebemesting, een meer complete visie op plantenvoeding die alle nutriënten insluit (hoofd- (N, P, K), meso- (Ca, Mg, S) en sporenelementen (B, Mo, Cu, Fe, Zn, Mn) in een volledig bemestingsprogramma, en bladbemesting zijn belangrijke hulpmiddelen voor de landbouwer om zijn productie op peil te houden; dit zelfs met een aanzienlijke reductie van hulpmiddelen en grondstoffen (van 25 tot 75%). De geoptimaliseerde bemestingsprogramma’s verminderen ook mogelijke contaminaties van bodems en zowel grond- als oppervlaktewaters. BMS Micro-Nutrients bladbemestingsprogramma’s helpen hiermee en zijn een stap in de goede richting.

Referenties:

FiBL (2017): Data on organic agriculture 2005-2015. The Organic-World.net website mainained by the Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, Switzerland. Data available at http://www.organic-world.net/statistics/

http://www.ifoam-eu.org/

Bekijk volgende proefveld resultaten

Wijndruiven in bioteelt: Azavis Neo

Het effect bestuderen van bladtoepassingen van het product Azavis Neo op de ontwikkeling van wijnstokken in biologische landbouw. Het perceel heeft groeiproblemen. De wijnboer haalt niet de

Bladbemesting in bio-landbouw

Hoe effectief is een BMSMN bladvoedingsprogramma in de biologische landbouw?

Artikels uit onze BMS Academie

effect on corn
De bladvoedingsprogramma’s van BMS Micro-Nutrients, waarin zowel hoofd- als sporenelementen worden toegepast, hebben reeds bewezen dat ze de rentabiliteit van de teelt aanzienlijk verbeteren. Dankzij bladvoeding beperkt de teler de bodembemesting. In de wijnteelt heeft BMS MN het idee van...