Proefveldresultaten: meetbare impact

U bent hier

Maïs: Chelal Zn

De opbrengst van de maïsoogst verhogen door middel van een toepassing van Chelal Zn.

Ijzerchlorose - Appel

Dit rapport toont het visuele verschil tussen het BMS MN bladvoedingsprogramma met Chelal Fe en Chelal RD NF om ijzerchlorose te beheersen en de traditionele bodembemesting.

Verhogen van de kwaliteit en houdbaarheid van platte perzikken met Chelal Omnical

Studie naar de invloed van Chelal Omnical op de vruchtmaat, stevigheid, houdbaarheid en kwaliteit van platte perziken in Spanje. Vergelijking met een traditionele Ca-meststof aan de bodem.

Wijndruiven in bioteelt: Azavis Neo

Het effect bestuderen van bladtoepassingen van het product Azavis Neo op de ontwikkeling van wijnstokken in biologische landbouw. Het perceel heeft groeiproblemen. De wijnboer haalt niet de

Kappa Z: druiven

Meten van de effectiviteit van KAPPA Z in vergelijking met onbehandelde controle tot verbetering van aromaten en stikstof in de most.

Kappa Z: druiven

Verhogen van de aroma's en stikstof in de most van wijndruiven

Asperges: Reserves opbouwen met Fructol

Het doel van deze proef is de reserves van de aspergeplanten te verhogen door middel van bladtoepassingen met Fructol in de zomer. De reservestoffen in de wortels werden geanalyseerd.

Zink producten op tafeldruiven

Evaluatie van de invloed van zinkproducten op de uniformiteit van takken en trossen van de druivelaar en de concentratie van zink in het blad.

Kleuring van paprika’s

Het doel van deze proef is om de kleuring van blokpaprika’s tijdens een koudeperiode te verbeteren middels bladtoepassingen.

Aardappel: Chelal Mn/Zn

Gezien het wegvallen van Mancozeb, dat Mn en Zn bevatte, is het doel van dit experiment om de invloed van Chelal Mn/Zn op de aardappelopbrengst te bestuderen.

Wijndruiven: programma groeikracht

Het doel van deze tweejarige proef is na te gaan of het BMS-programma het mogelijk maakt om de opbrengst (en eventueel de stikstof van de most) te verhogen.

Walnoot: Hyberol

Het effect van het product Hyberol op de vruchtzetting en opbrengst van walnotenbomen werd bestudeerd in een twee jaar lopende proef.

Chelal Omnical op Tafeldruiven

Het doel van deze proef was het analyseren van de efficiëntie van via blad toegepaste Chelal Omnical om de fruitkwaliteit te verbeteren en de hechting van de bessen aan de tros te vergroten.

Chelal B op Zonnebloem

De opbrengst van zonnebloemen verhogen met een bladtoepassing van Chelal B.

Hyberol op Aardappel

Het doel van de proef is om het effect van toepassingen met het product Hyberol op de aardappelopbrengst te bestuderen. De proef werd uitgevoerd in een droog en warm jaar.

Peer: Chelal Noor

Verbeteren van de vruchtmaat met toepassingen van Chelal Noor op Peer.

Mais: Chelal Zn

De opbrengst van korrelmaïs verhogen met Chelal Zn.

Mais: Landamine Zn en Chelal Zn

De opbrengst van korrelmaïs verhogen met producten op basis van Zn.

Pagina's