U bent hier

Ui

Matige tot hoge gevoeligheid voor de gebreken aan: Mg, Cu, Mn
Lichte tot matige gevoeligheid voor de gebreken aan: Mo, Zn
(de gevoeligheid voor het gebrek aan deze elementen kan variëren in functie van de variëteit)

Uiplanten hebben te kampen met een complexe fysiologie. Vanaf de groei tot aan het rijpen van de knol beïnvloeden verschillende klimatologische en agronomische factoren de plant.
De ontwikkeling van een ajuinplant gebeurt in drie fases:

- de vegetatieve fase, het aanmaken van de bladeren
- de ontwikkelingsfase van de knol
- de rijping, het uitdrogen van de bladeren en de finale rijping van de knol

Belangrijk bij uiplanten is de overgang van de vegetatieve fase naar de ontwikkelingsfase van de knol. Die overgang is niet enkel afhankelijk van het aantal gevormde bladeren, zoals dat wel het geval is bij andere wortelgroenten, maar is ook afhankelijk van de daglengte en de temperatuur.
Een goede bladontwikkeling, zowel kwalitatief als kwantitatief, blijft belangrijk, aangezien de bladeren reageren op licht en temperatuur en ze vervolgens instaan voor de fotosynthese.

De rijpingsfase van de knol is de laatste stap in de knolvorming. Ze begint met het wak worden van de kraag en wordt gevolgd door het vallen van de bladeren (de kraag plooit en de bladeren gaan doorhangen op de grond). Vervolgens drogen de bladeren uit, te beginnen bij de oudste, de schillen verkleuren en gelijktijdig vallen de wortels uit elkaar.

De rijping van de knol is niet enkel het drogen van de bladeren. Zolang het loof groen blijft, speelt het een belangrijke rol tijdens de drogingsfase. Tot op het einde produceert het loof immers substanties die nodig zijn voor de dormantie van de knol. De dormantieperiode is erg belangrijk voor uien die in een entrepot worden opgeslagen.

Zinktoepassingen: Chelal Zn
- tijdens of vlak na de zaai
- stimuleren de synthese van de groeihormonen zodat het loof sneller tot ontwikkeling komt
- vermijden een vegetatieve groeistop in de plant.

Indien het nodig mocht blijken om tijdens de initiële groeifasen de planten extra te stimuleren, kunnen enkele Kappa V toepassingen dit effect teweegbrengen.

Kopertoepassingen: Chelal Cu
- treden op als stabili
sator van het chlorofyl -> albuminen -> lipoïden
- de enzymatische actie van deze complexen verhindert een te vroege degradatie van het chlorofyl en houdt het loof langer groen.
Koper in de vorm van een positief geladen chelaat (bv met Chelal Kubig):
- stimuleert de weerstand tegen bacteriën en schimmels, dit als extra bij de pure voedingswaarde van dit product.

Fructol NF bevat alle sporenelementen (uitgezonderd koper), maar ook macro-elementen voor:
- een goede kwaliteit van het loof
- een optimaal rendement.

programma ui

Meer over andere teelten

Artikels uit onze BMS Academie

reduction carbon emissions
Ecomethod is de bladbemestingsmethode die de voetafdruk van uw bemesting aanzienlijk vermindert. De kern van deze methode is eenvoudig: de gechelateerde voedingselementen werken efficiënt en u past ze rechtstreeks via het blad toe. Hierdoor kan u de totale bemesting per hectare drastisch...
Ecological farming
Hoe gaat het met u? De voorbije maanden maakte Covid-19 de realiteit van eenieder onzeker en surreëel. Het sociale leven viel stil, bedrijven konden niet of met moeite hun activiteiten verder zetten, de wereld ging in lockdown. Hopelijk kwam u tot nu toe ongeschonden uit deze episode. Stilaan en...
U heeft het wellicht gemerkt: de nachten waren voorbije week weer erg fris! Koud lenteweer brengt risico's met zich mee voor onze gewassen. Vorst kan schade veroorzaken aan de scheuten en bloemen van de meerjarige gewassen, maar kan ook de jonge zaailingen van veldgewassen beschadigen. Deze schade...