U bent hier

Vermindering van bodembemesting bij maïs

effect on corn

De bladvoedingsprogramma’s van BMS Micro-Nutrients, waarin zowel hoofd- als sporenelementen worden toegepast, hebben reeds bewezen dat ze de rentabiliteit van de teelt aanzienlijk verbeteren.
Dankzij bladvoeding beperkt de teler de bodembemesting. In de wijnteelt heeft BMS MN het idee van bladvoeding tot het uiterste gedreven door helemaal geen bodembemesting meer toe te dienen en de teelt enkel nog te voeden via het blad (NTF). De resultaten van de NTF zijn voortreffelijk. In de verschillende wijnproducerende streken in Europa passen de telers bladvoeding al jaren met succes toe (cfr het NTF dossier Frans - Engels).
Ook in de extensieve teelten zorgen de bladvoedingsprogramma’s voor een opvallend lagere bodembemesting, waardoor de kosten en de inpakt op het milieu verminderen. Dit leidt weer tot een rendementsverhoging.
Resultaten, dit jaar bekend uit verschillende proeven op maïs, bevestigen de efficiëntie van de bladvoedingsprogramma’s van BMS Micro-Nutrients.

  1. Maïs – Frankrijk: een vermindering van 20 % van de bodembemesting, in combinatie met bladtoepassingen van Kappa M en Chelal Zn, gaven een 12 % rendementsverhoging, waardoor het netto financieel resultaat ongeveer 120 euro per ha was. (voor meer informatie)
  2. Maïs – Italië: een vermindering van 63 % van de stikstofbemesting (176 eenheden N minder per ha), in combinatie met bladtoepassingen van Azavis MnZn en Chelal Zn, gaven een 5 % rendementsverhoging, waardoor het netto financieel resultaat ongeveer 310 euro per ha was. (voor meer informatie)
  3. Maïs – Italië: een vermindering van 38 % van de stikstofbemesting (78 eenheden N minder per ha), in combinatie met bladtoepassingen van Azavis MnZn, gaven een 4 % rendementsverhoging, waardoor het netto financieel resultaat ongeveer 84 euro per ha was. (voor meer informatie)