U bent hier

Nieuwe labels vanaf 16 juli 2022

New labels

Beste klant, beste bezoeker,

Sinds 16 juli 2022 vormt de Verordening 2019/1009 het Europese kader waarbinnen BMS Micro-Nutrients de u bekende producten op de markt brengt. Wij blijven u onze vertrouwde kwaliteit en meststoffen aanbieden: de nieuwe wetgeving wijzigt slechts de manier waarop dit gebeurt. Wat springt het meest in het oog? Hieronder een beperkt overzicht van wijzigingen op het etiket:

  • de term “EG-meststof” houdt op te bestaan. Onze producten zijn nu EU-bemestingsproducten, gewaarmerkt door het CE-teken zoals u dat bijvoorbeeld van elektronische toestellen kent.
  • de inhoud van het product en de aanvullende informatie blijven dezelfde maar worden op een andere manier of andere plaats op het etiket aangegeven
  • er is extra aandacht voor de levensduur, korrelgrootte, milieugevolgen en bestanddelen

De toepasbaarheid van onze producten in de bio-teelt stoelt op een andere wetgeving (verordening 2018/848 en 2021/1165), en blijft onveranderd. Raadpleeg het etiket of onze website: producten

Om deze overgang zo flexibel mogelijk te houden, worden onze boeklabels tijdelijk vervangen door ééntalige etiketten.

Voor producten die voorheen onder een nationale wetgeving op de markt werden gezet, blijft dit regime (en het u vertrouwde etiket) gelden.

Heeft u nog product dat werd verpakt als EG-meststof in voorraad? Dan kan dit nog worden gebruikt of verkocht zolang de voorraad strekt. U kan van hetzelfde product dus nog een tijdje beide verpakkingen ontmoeten. Dit hangt af van de productiedatum.

Raadpleeg in elk geval regelmatig deze website voor product-specifieke informatie.