U bent hier

Kiwi

Matige tot hoge gevoeligheid voor de gebreken aan: Ca, Fe, Mn, Zn
Lichte tot matige gevoeligheid voor de gebreken aan: Mg, B
(de gevoeligheid voor het gebrek aan deze elementen kan variëren in functie van de variëteit)

Meer informatie is beschikbaar in het Engels en/of andere talen

Programma Kiwi

Meer over andere teelten

Bekijk volgende proefveld resultaten

Verhoog het gewicht van de vruchten

In deze proef controleren we het effect van bladtoepassing op het vruchtgewicht.

Artikels uit onze BMS Academie

Calcium gebrek
Calcium is van essentieel belang voor allerlei soorten vruchten: appels, tomaten, kiwi’s, peren… Toch stuiten we dikwijls op een tekort en dit heeft zo zijn gevolgen. een slechtere kwaliteit van de vruchten tijdens het bewaren ernstige afwijkingen zoals bitter pit, neusrot zachte vruchten. Om komaf...
Eisenmangel
Ijzergebrek is het zorgenkind van veel landbouwers, maar vooral fruittelers en wijnbouwers krijgen te maken met een tekort aan ijzer in hun teelt. De gevolgen hiervan zijn ingrijpend: Lagere opbrengst Minder goede kwaliteit Lager suikergehalte in de vruchten Kleinere vruchten Uw plant lijdt...
Kiwifruit equipo de investigación
Wist u dat we na onderzoek meer weten over de noden van de kiwibesplant? Op het 9e internationaal kiwisymposium in Porto werden resultaten van een nieuw onderzoek bekendgemaakt: Voor het eerst zijn de ideale waarden van nutriënten in de bladeren van de kiwibesplant bekend. Bladvoeding heeft een...