U bent hier

10 redenen waarom

10 reason why to use BMS MN products

10 redenen waarom de BMS Micro-Nutrients producten U de beste resultaten geven

Quality.pngVoor BMS Micro-Nutrients is efficiëntie een topprioriteit! Daarom hebben we een uniek gamma bladmeststoffen ontwikkeld om uw teelt op de best mogelijke manier te voeden. Onze meststoffen zijn ontwikkeld om een maximale beschikbaarheid voor de plant te garanderen. Om dit doel te bereiken is niet enkel de chemische samenstelling van de producten geoptimaliseerd maar hebben we ook onze voedingsprogramma’s zo verbeterd dat de teelt op elk moment van zijn ontwikkeling de juiste hoeveelheid van elke voedingstof ter beschikking heeft. Dit garandeert een maximale productie met een zo hoog mogelijke kwaliteit.

1. Alle sporenelementen zijn gechelateerd:

Voedingselementen en dus ook sporenelementen zijn enkel plant beschikbaar als ze opgelost zijn in water. Planten kunnen geen vaste stoffen opnemen. Chelaten beschermen sporenelementen tegen mogelijke chemische reacties en houden deze elementen oplosbaar niet enkel in de bodemoplossing maar tevens in de plant zelf, zodat een herverdeling over heel de plant mogelijk is via de verschillende sapstromen. In onze producten zijn ook het boor en het molybdeen gechelateerd, waardoor onze producten uniek zijn op de markt.

2. De sporenelementen zijn volledig gechelateerd:Chelate 3.png

De informatie op onze etiketten is erg duidelijk! Niet enkel de totale concentratie van het sporenelement is aangegeven maar tevens de gechelateerde hoeveelheid. De sporenelementen zijn steeds volledig, dus 100 %, gechelateerd, waardoor de volledig toegediende hoeveelheid helemaal plantbeschikbaar is en bijdraagt aan de verbetering van de voedingstoestand van uw teelt.

3. Wij gebruiken enkel de synthetische chelaatvormers zoals bv EDTA, DTPA, ….

Deze chelaatvormers zijn veel stabieler en weerstaan daarom beter meer extreme omstandigheden zoals een hoge zuurtegraad, hoge concentraties van bepaalde elementen, etc….. vergeleken met bv aminozuren, lignosulfonaten en humuszuren. Deze organische moleculen kunnen ook sporenelementen chelateren, maar hun stabiliteit is erg variabel en niet erg hoog, waardoor deze stoffen minder geschikt zijn om ingezet te worden in geval van voedingsgebreken bij de planten.
De producten van BMS Micro-Nutrients hebben een hoge plantbeschikbaarheid in een zeer brede waaier van omstandigheden, waardoor de teler een grotere flexibiliteit heeft in het gebruik en toepassing ervan.

4. Verschillende chelaatvormers in 1 zelfde product.

multichelate.pngElke chelaatvormer heeft bepaalde chemische eigenschappen en een specifiek stabiliteitsbereik. Door verschillende chelaatvormers in 1 zelfde product te gebruiken, kunnen we de voordelen van elk van hen samenvoegen en aldus producten bekomen die nog stabieler en efficiënter zijn. Deze techniek is niet enkel gebruikt in producten die verschillende sporenelementen bevatten, maar ook in producten die slechts 1 enkel sporenelement bevatten.

5. Systemisch effect:

All crops.pngChelaten worden gemakkelijker door de bladeren geabsorbeerd ten opzichte van zouten. Daarenboven bieden ze meer weerstand tegen mogelijke interacties en worden ze beter getransponeerd naar andere plantorganen zowel in het xyleem (opwaarts) als het floëem (neerwaarts). Daardoor zijn de producten systemisch en voeden ze de gehele plant, en niet enkel de behandelde bladeren, maar alle organen inclusief bv de wortels.

6. Zeer zuivere producten:

De grondstofkeuze is voor BMS Micro-Nutrients zeer belangrijk om de beste kwaliteitsproducten te produceren. Wij vermijden alle mogelijke contaminaties met zware metalen, en eveneens de aanwezigheid van niet essentiële elementen zoals bv Natrium (Na) en Chloor (Cl) in de producten. In droge gebieden, en gebieden gevoelig aan zoutovermaat is dit wel zeer belangrijk om extra plantstress te vermijden.

7. Alle producten zijn ontwikkeld voor bladvoeding:

foliar nutrition.pngWij geloven dat de toepassing via het blad (bladbemesting) de meest efficiënte manier is om de voedingsstoffen zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor uw teelt. Daarom zijn al onze producten in eerste instantie geoptimaliseerd voor bladtoepassingen, alhoewel sommigen van hen, bv om praktische en/of organisatorische redenen, ook via de bodem kunnen toegepast worden zonder efficiëntie te verliezen. Bij bladtoepassingen worden de voedingsstoffen onmiddellijk op de bladeren toegepast, waar de planten hen in eerste instantie nodig hebben. De opname is efficiënt en snel en het effect op de plantenvoeding onmiddellijk. Het laat toe de voedingsstoffen op het juiste moment toe te passen, wanneer de plant ze nodig heeft, zonder het risico op verlies of vastlegging van deze elementen in de bodem.

8. Uitgebreid en compleet productgamma:

Complete.pngBMS Micro-Nutrients heeft een uitgebreid gamma producten dat toelaat een oplossing te bieden voor alle mogelijke voedingsproblemen en dit op eender welk moment in de ontwikkeling van de teelt. Door bepaalde producten op bepaalde specifieke momenten te gebruiken kunnen we een aantal processen in de plant in een welbepaalde richting sturen en aldus de groei van onze teelt in de goede gewenste banen te leiden.

9. Veel van onze producten zijn eveneens toegelaten in de bioteelt,

Bio approved.pngwaardoor productie- en kwaliteitsverhogingen kunnen bekomen worden in alle productietypes. (Gelieve zorgvuldig na te gaan welke producten toegelaten zijn vooraleer ze toe te passen). Hou er rekening mee dat nationale wetgeving van toepassing kan zijn.

 

10. Goede mengbaarheid met plantbeschermingsproducten:

Mixing.pngDankzij de hoge stabiliteit van onze producten (zuiverheid en chelatering) zijn ze ook goed mengbaar met de meeste plantbeschermingsproducten. De producten van BMS Micro-Nutrients kunnen daarom samen met andere toepassingen worden toegediend, zodat bijkomende passage op het perceel niet nodig zijn om de teelt gelijktijdig te bemesten. In ons labo hebben we de mengbaarheid met heel wat andere producten gecontroleerd. De resultaten zijn samengevat in onze mengbaarheidslijst die beschikbaar is op onze website (www.chelal.com: zie Quick Links). Gelieve deze te raadplegen alvorens producten samen toe te passen.

 

Productivity.pngBONUS: Gedurende reeds meer dan 40 jaar hebben we ervaring opgedaan en bladvoedingsprogramma’s ontwikkeld op de meeste commercieel geteelde gewassen, met als doel de productiviteit en/of de kwaliteit te verbeteren. Bekijk onze proefveldresultaten op onze website en zie welke voordelen U kunt bekomen met de toepassing van BMS MN producten op uw teelt.