U bent hier

Sla

Matige tot hoge gevoeligheid voor de gebreken aan: Ca, Mg, Mn, Mo
Lichte tot matige gevoeligheid voor de gebreken aan: B, Cu
(de gevoeligheid voor het gebrek aan deze elementen kan variëren in functie van de variëteit)

De slateelt is een snelgroeiend gewas met een korte cyclus. De teelt moet van een constante en continue voeding verzekerd worden, en dit met alle voedingselementen.
Voor de meeste elementen stelt de opname uit de bodem, bij een correcte bemesting en goede bodemvruchtbaarheid, weinig problemen.
Toch zijn er enkele elementen waaraan speciale aandacht besteed moet worden.

Boor
Boor is van groot belang. Een vroege toediening van boor stimuleert de wortelontwikkeling. Dit komt in latere stadia ten goede aan de opname van alle andere voedingsstoffen uit de bodem. Boor kan toegediend worden op de jonge plantjes, door de plantpluggen vóór het uitplanten onder te dompelen in een oplossing waaraan boor is toegevoegd of door een vroege behandeling juist na het overplanten. Daarvoor kan Chelal B of Landamine BMo worden ingezet.
Landamine BMo bevat naast boor ook:
- fosfor, wat eveneens de wortelontwikkeling stimuleert
- een kleine hoeveelheid molybdeen, wat de stikstofomzetting bevordert en eventuele nitraataccumulatie in het blad kan vermijden

Calcium
Een ander belangrijk element in de voeding van deze teelt is calcium. Gebreken komen vaak voor en veroorzaken vooral kwaliteitsproblemen bij de oogst. Aan de oorzaak van een gebrek ligt slechts zelden een lage bodemconcentratie, maar spelen dikwijls andere factoren mee die de opname en de translocatie van calcium door de plant bemoeilijken. Daarom is het uiterst belangrijk de luchtvochtigheid, de temperatuur, het evenwicht tussen de verschillende kationen in de bodem, … goed te controleren om calciumproblemen te vermijden.
Anderzijds is de bladtoepassing van calcium in mobiele vorm belangrijk. Chelal Omnical bevat calcium in gechelateerde vorm en heeft reeds zijn efficiëntie in deze teelt bewezen. De combinatie met Chelal Alga verzekert een goede calciumvoeding van de plant, en maakt die ook minder gevoelig voor mogelijke schimmelinfecties.

programma sla

Meer over andere teelten

Artikels uit onze BMS Academie

Come riconoscere le carenze nutrizionali delle vostre coltivazioni
U ontdekte in een vorig blogbericht waar u in de eerste plaats op moet letten om tekorten in uw plantenvoeding te vermijden. In dit artikel krijgt u een overzicht van de symptomen die horen bij een tekort aan een specifiek voedingselement. We zetten ze voor u op een rij zodat u straks weet hoe u uw...
Calcium gebrek
Calcium is van essentieel belang voor allerlei soorten vruchten: appels, tomaten, kiwi’s, peren… Toch stuiten we dikwijls op een tekort en dit heeft zo zijn gevolgen. een slechtere kwaliteit van de vruchten tijdens het bewaren ernstige afwijkingen zoals bitter pit, neusrot zachte vruchten. Om komaf...
Substraatteelt
Substraatteelt, hydrocultuur of andere vormen van bodemloze teelten zijn niet uitzonderlijk meer, zeker niet in de groenten- en bloementeelt. De betere controle van de meeste omgevings- en productiefactoren, zoals temperatuur, hoeveelheid licht, vochtigheid, CO2 bemesting,… en de volledige onafhankelijkheid van de bodem garanderen een hoger rendement.