U bent hier

Sla

Matige tot hoge gevoeligheid voor de gebreken aan: Ca, Mg, Mn, Mo
Lichte tot matige gevoeligheid voor de gebreken aan: B, Cu
(de gevoeligheid voor het gebrek aan deze elementen kan variëren in functie van de variëteit)

De slateelt is een snelgroeiend gewas met een korte cyclus. De teelt moet van een constante en continue voeding verzekerd worden, en dit met alle voedingselementen.
Voor de meeste elementen stelt de opname uit de bodem, bij een correcte bemesting en goede bodemvruchtbaarheid, weinig problemen.
Toch zijn er enkele elementen waaraan speciale aandacht besteed moet worden.

Boor
Boor is van groot belang. Een vroege toediening van boor stimuleert de wortelontwikkeling. Dit komt in latere stadia ten goede aan de opname van alle andere voedingsstoffen uit de bodem. Boor kan toegediend worden op de jonge plantjes, door de plantpluggen vóór het uitplanten onder te dompelen in een oplossing waaraan boor is toegevoegd of door een vroege behandeling juist na het overplanten. Daarvoor kan Chelal B of Landamine BMo worden ingezet.
Landamine BMo bevat naast boor ook:
- fosfor, wat eveneens de wortelontwikkeling stimuleert
- een kleine hoeveelheid molybdeen, wat de stikstofomzetting bevordert en eventuele nitraataccumulatie in het blad kan vermijden

Calcium
Een ander belangrijk element in de voeding van deze teelt is calcium. Gebreken komen vaak voor en veroorzaken vooral kwaliteitsproblemen bij de oogst. Aan de oorzaak van een gebrek ligt slechts zelden een lage bodemconcentratie, maar spelen dikwijls andere factoren mee die de opname en de translocatie van calcium door de plant bemoeilijken. Daarom is het uiterst belangrijk de luchtvochtigheid, de temperatuur, het evenwicht tussen de verschillende kationen in de bodem, … goed te controleren om calciumproblemen te vermijden.
Anderzijds is de bladtoepassing van calcium in mobiele vorm belangrijk. Chelal Omnical bevat calcium in gechelateerde vorm en heeft reeds zijn efficiëntie in deze teelt bewezen. De combinatie met Chelal Alga verzekert een goede calciumvoeding van de plant, en maakt die ook minder gevoelig voor mogelijke schimmelinfecties.

programma sla

Meer over andere teelten

Bekijk volgende proefveld resultaten

Sla: kropgewicht verhogen

Het doel van de proef is om het kaliber te verhogen en de kropgrootte uniformer te krijgen, omdat in de winter als gevolg van de koudere temperaturen het gewas dat een korte cyclus heeft zich niet

Relevante downloads

Chelal Omnical
Technisch document over ons product Chelal Omnical. Het legt uit hoe en waarom dit product kan worden gebruikt om calciumtekorten aan te pakken om de oogstkwaliteit te verbeteren. Verder geeft het

Artikels uit onze BMS Academie

reduction carbon emissions
Ecomethod is de bladbemestingsmethode die de voetafdruk van uw bemesting aanzienlijk vermindert. De kern van deze methode is eenvoudig: de gechelateerde voedingselementen werken efficiënt en u past ze rechtstreeks via het blad toe. Hierdoor kan u de totale bemesting per hectare drastisch...
Ecological farming
Hoe gaat het met u? De voorbije maanden maakte Covid-19 de realiteit van eenieder onzeker en surreëel. Het sociale leven viel stil, bedrijven konden niet of met moeite hun activiteiten verder zetten, de wereld ging in lockdown. Hopelijk kwam u tot nu toe ongeschonden uit deze episode. Stilaan en...
U heeft het wellicht gemerkt: de nachten waren voorbije week weer erg fris! Koud lenteweer brengt risico's met zich mee voor onze gewassen. Vorst kan schade veroorzaken aan de scheuten en bloemen van de meerjarige gewassen, maar kan ook de jonge zaailingen van veldgewassen beschadigen. Deze schade...