U bent hier

BMS Micro-Nutrients haalt naast ISO 9001 nu ook ISO 14001

ISO 14001 LOGO

Goed nieuws! Omdat we de kwaliteit van onze producten erg belangrijk vinden, en omdat we steeds meer rekening willen houden met duurzaam produceren, deden we inspanningen om nu ook te voldoen aan de ISO 14001 standaard voor een milieumanagementsysteem.

BMS Micro-Nutrients heeft een milieuvergunning met een toepassingsgebied dat de productie van meststoffen ruim overschrijdt; onze milieuvergunning laat o.a. ook toe allerlei zaken (verpakking, argon,…) op te slaan, een labo te hebben,…

Bepaalde activiteiten zijn sinds kort of worden binnenkort het onderwerp van verhoogde Europese aandacht, wat zich onvermijdelijk vertaalt in nieuwe nationale regelgeving. Om dit al een stap voor te zijn, hebben we bijvoorbeeld recent een milieuzorgsysteem geïntroduceerd dat onze luchtemissies goed controleert.

BMS MN heeft goede ervaring met het kwaliteitszorgsysteem ISO 9001 en we vonden het daarom logisch en belangrijk om het verwante ISO 14001 binnen ons bedrijf te introduceren. Werken conform de ISO 14001-norm helpt ons de reeds bestaande milieu-inspanningen beter te systematiseren en te documenteren, waardoor we  het milieubeleid ook kunnen sturen. Hierdoor kunnen we zowel betrokken interne als externe partijen makkelijker, concreter en dus transparanter informeren.

Wat is nu de precieze definitie van de ISO 14001-norm?

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden.

Wenst u meer duidelijkheid over deze milieumanagementnorm, laat het ons weten: marketing@chelal.com