U bent hier

10 redenen waarom u voortaan voor bladvoeding kiest

Bladvoeding

Steeds meer landbouwers zoeken naar manieren om ecologischer te werken en gebruiken daarom bladvoeding. Bladvoeding is namelijk het ideale instrument om goede resultaten te halen mét respect voor het milieu. Naast dit ecologische voordeel weten wij nog 10 redenen om voor bladvoeding te kiezen. Benieuwd of ze u ook voordeel opleveren? Lees zeker verder!

 

1. Het is de efficiëntste manier om planten te voeden

Bodemtoepassingen zijn vaak niet doeltreffend omdat de toegediende meststoffen reageren met de bodem zelf. Daardoor zijn de voedingselementen beperkt en soms helemaal niet beschikbaar. Dit geldt voor alle voedingsstoffen zowel hoofd- als sporenelementen.

We schatten dat bij bodembemesting met hoofdelementen slechts 5 tot 15 % de plant bereikt. Voor de sporenelementen ligt dit percentage dikwijls nog lager, soms zelfs niet eens 1 %.

Hoe komt dat? Deze factoren verhinderen dat voedingselementen uit de bodem de plant bereiken:

 • de zuurtegraad
 • de fysicochemische eigenschappen van de bodem
 • de textuur
 • de onderlinge evenwichten tussen de verschillende elementen
 • de weersomstandigheden

Bodembemesting efficiënter maken, lukt nauwelijks omdat we amper invloed hebben op deze factoren. Bladbemesting is hiervan niet afhankelijk en biedt daarom het juiste alternatief.

 

2. Bladvoeding stimuleert de wortelontwikkeling

Zowel uit eigen testresultaten maar ook uit referenties in de literatuur blijkt dat bladvoeding de wortels beter doet groeien. De totale opnamecapaciteit van het wortelsysteem wordt dus groter. De plant zal meer water en voedingselementen kunnen opnemen omdat hij een groter volume aarde bereikt. Daardoor benut de plant ook de reserves in de bodem en de meststoffen beter. De voeding van uw plant is meer in balans en verhoogt dus uw kansen op goed rendement.

Dr Nino Rossi, verbonden aan de universiteit van Bologna, zegt hierover het volgende: “De behandelingen met bladmeststoffen stimuleren vaak de vorming van bijkomend wortelgestel, langer en dieper vergeleken met niet behandelde planten. Deze betere ontwikkeling zal op zich dan weer een benutting van een groter bodemvolume als gevolg hebben, waardoor een grotere opname van water en voedingsstoffen uit de bodem mogelijk is. Deze twee soorten van opname, via het blad en de wortel, werken daarom op een positieve manier samen.” (1)

Root development Nl 40%.jpg

 

3. Compenseer lage activiteit van de wortels

Er zijn allerlei oorzaken waardoor wortels slecht kunnen functioneren:

 • Verstikking
 • Bodeminfecties
 • bodemcompactatie (bodemverdichting)
 • ziekten en rondwormen
 • hoge zoutgehaltes

 

Hierdoor nemen ze geen of onvoldoende voedingsstoffen op en ontwikkelt de teelt erg moeizaam.
We compenseren de gebrekkige werking van de wortels door bladtoepassingen. Bij bemesting via het blad zijn we immers niet van de wortels afhankelijk. Op die manier kan de plant toch verder groeien en zich herstellen.

 

4. Bladvoeding elimineert veel voorkomende gebreken

Doordat bodemopnames niet efficiënt zijn, ontstaan vaak gebreken tijdens de groeicyclus van de plant. Bladtoepassingen vullen die grillige bodemopname aan en compenseren tekorten. De CEC of kationen uitwisselingscapaciteit van de bladeren is namelijk even sterk als die van de wortel. Beide organen, blad en wortel, hebben een gelijkaardig opnamepotentieel.

Bladeren kunnen dus grote hoeveelheden voedingsstoffen opnemen. Hierdoor worden bladtoepassingen interessant om niet alleen sporenelementen maar ook hoofdelementen toe te dienen. Zo vermijdt u gebreken en groeionderbreking.

 

5. Bladvoeding lost een gebrek onmiddellijk op

De gevolgen van stress door gebreken zijn niet min:

 • De plant werkt niet optimaal
 • De fotosynthese is niet efficiënt
 • Er is zelfs risico op een groeistop

 

Dit alles heeft invloed op de productiviteit en uw uiteindelijke opbrengst. Het is daarom erg belangrijk het gebrek zo snel mogelijk te behandelen en zo het rendement van uw teelt te verzekeren.

De snelle werking is een uitgesproken voordeel van bladvoeding: het effect is veel sneller dan bij bodemtoepassingen. De plant neemt de voedingsstoffen onmiddellijk op. Ze komen vrijwel meteen in het metabolisme van het blad terecht, dáár waar de plant deze voedingsstoffen het meest nodig heeft. Bij bodembemesting kunnen er al eens dagen tot weken overgaan om een tekort weg te werken, wat soms nefast kan zijn voor uw opbrengst.

Bij bladtoepassingen is er uiteraard geen risico op fixatie van de voedingselementen in de bodem. Reden te meer om op cruciale momenten bladvoeding te verkiezen boven bodembemesting. Als de plant gebreken heeft, is het heel belangrijk dat voedingselementen snel op de juiste plaats terecht komen.

 

6. Met bladvoeding hebt u het groeitempo van uw teelt in de hand

Door in onze bladbemesting verschillende voedingsevenwichten te gebruiken, kunnen we groeikracht van onze plant sturen.

 • Is de groeikracht te laag kunnen we met producten rijk aan stikstof de plant sterker doen groeien.
 • Is anderzijds de groeikracht van de plant te sterk (wat een negatieve invloed heeft op de vruchten) kunnen we de groei afremmen. Hoe? Door bladvoeding met producten arm aan of zonder stikstof en rijk aan kalium. Dit remt de groeikracht af zonder de plant te schaden en stimuleert de plant om zijn energie naar de vruchten te kanaliseren. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de vruchten.

 

Door bepaalde elementen op specifieke momenten toe te passen stimuleren we bepaalde processen in de plant. Zo kunnen we bijvoorbeeld de bloei stimuleren door boor op het juiste moment toe te dienen.

U heeft het met bladvoeding dus voor een stuk zelf in de hand.

 

7. Bladvoeding verhoogt de weerstand van uw plant

Goed gevoede planten zijn gezonder! Ze zijn sterker, minder gevoelig aan ziekten en hebben een hogere natuurlijke weerstand.

Om deze natuurlijke weerstand nog te vergroten, adviseren we bladtoepassingen met specifieke elementen zoals calcium, koper, silicium. Deze voedingselementen versterken de plant.

We adviseren bladbemesting ook voor planten die herstellen van een ziekte of een plaag. Het herstel gaat sneller na een pesticidebehandeling omdat ze met de nodige voedingsstoffen gewapend zijn.

 

8. Bladvoeding verbetert de kwaliteit van uw opbrengst

Met bladbemesting verzekeren we een meer evenwichtige voeding van de plant. We zorgen ervoor dat de voedingselementen die de plant nodig heeft op het juiste moment beschikbaar zijn, los van de wisselende en onzekere beschikbaarheid in de bodem. Hiermee voorkomen we een reeks nadelen zoals bijvoorbeeld:

 • te hoge stikstofbeschikbaarheid die de vruchtkwaliteit benadeelt,
 • fosforbemesting die een zinkgebrek veroorzaakt en daardoor de productie vermindert,
 • boorgebrek dat de uniformiteit van de vruchten beïnvloedt,
 • enz…..

 

Een ander belangrijk element voor een kwaliteitsvolle productie is calcium.

Zelden of nooit is er een tekort aan calcium in de bodem en zelfs niet in de plant. Maar calcium komt vooral niét terecht waar het moet: in de vruchten. Oplossing? Calciumbehandelingen met een goed opneembaar chelaat en een goede mobiliteit in de plant. Het floëem voedt dan de vruchten, verhoogt hun calciumconcentratie en verbetert zo hun kwaliteit.

 

9. Met bladvoeding wint u tijd

Producten waarin de sporenelementen goed gechelateerd zijn, zijn goed mengbaar met heel wat plantbeschermingsmiddelen. Hier speelt natuurlijk de kwaliteit en zuiverheid van de toegepaste producten een belangrijke rol.

De producten van BMS MN zijn goed mengbaar met de meest gebruikte pesticiden. Raadpleeg altijd onze mengbaarheidslijst voor uw toepassingen.

U kunt tijdens elke passage met plantbeschermingsmiddelen uw teelt voeden met de elementen die hij op dat moment nodig heeft. U hoeft dus zelden of nooit voor bladmesting alleen het veld op om uw planten te behandelen. Time is money!

 

10. Met bladvoeding bespaart u geld

Omdat u voedingselementen efficiënter toedient met bladvoeding hebt u minder bodembemesting nodig. Hiermee bespaart u dus een hoop geld.

TABEL Soil foliar Nl 50%.jpg

U vermindert niet alleen in de hoeveelheid meststoffen maar ook logistiek komt u voordeliger uit.

 

BONUS: Bladvoeding is goed voor het milieu!

Milieuwetgeving wordt steeds strenger. Landbouwers moeten dus strengere regels volgen, niet alleen voor pesticides, maar ook voor meststoffen. Vervuiling van rivieren en grondwater is dikwijls gelinkt aan het overmatig gebruik van meststoffen. Overheden -zowel nationale als Europese- leggen daarom limieten op over de hoeveelheid van specifieke voedingselementen die u aan de bodem mag toedienen. Deze hoeveelheden zijn vaak véél lager dan wat er nodig is om een hoog rendement te bekomen. Bladbemesting kan hier ter hulp schieten. Met een doordacht bladbemestingsprogramma vult u de verlaagde bodembemesting aan en houdt u de productie op peil. BMS MN heeft dit al in verschillende proeven bewezen (eventueel linken naar proeven op: hazelnoot, wijndruif, mais, peer, … ).

Ook financieel heeft de strengere regelgeving gevolgen. Uw recht op Europese steun hangt soms af van het respecteren van deze limieten. Met bladvoeding houdt u aan deze limieten zonder verlies van rendement en dus van inkomsten, en kan u ook nog in aanmerking komen voor de Europese steun.  

 

We zetten ze graag nog een keer voor u op een rij, de voordelen van bladvoeding:

 1. U voedt de plant efficiënter
 2. U stimuleert de wortelontwikkeling
 3. U compenseert lage activiteit van de wortels
 4. U elimineert veel voorkomende gebreken
 5. U lost een gebrek onmiddellijk op
 6. U heeft het groeitempo van uw teelt in de hand
 7. U verhoogt de weerstand van de plant
 8. U verbetert de kwaliteit van uw opbrengst
 9. U wint tijd
 10. U bespaart geld

Last but not least: u houdt nog meer rekening met het milieu

 

Benieuwd wat de voordelen zijn voor uw specifieke teelt? Wil u een eerste analyse? Contacteer ons!

 

(1) Assorbimento di elementi e concimazione fogliare. Nino Rossi, Istituto di chimica agraria Università di Bologna, Agronomia 14/2000 p69-73