BMS Micro-Nutrients

gechelateerde sporenelementen en bladmeststoffen

CHELAL B

Samenstelling: 

EG-MESTSTOF: Boormeststof in oplossing (boorzuur en boorethanolamine)

Aangegeven gehalte:
Micronutriënt uitgedrukt in massapercenten:
Boor (B) oplosbaar in water: 8,0 % (= 105 g B/L)

Chloridearm product.
Alleen te gebruiken in geval van duidelijke behoefte. De benodigde doses niet overschrijden.

Algemene eigenschappen: 

Het boor in CHELAL® B is niet alleen gecomplexeerd met alkanolamines, maar ook gechelateerd door polyolen. Door deze chelatering en complexering is CHELAL® B een systemisch product met een hoge stabiliteit in de bodemoplossing. De negatieve lading van het chelaat belet de adsorptie van CHELAL® B aan het kleihumus-complex, waardoor de beschikbaarheid volledig en de uitspoeling uiterst gering zijn. CHELAL® B heeft een uitgesproken goede werking op de jeugdgroei en wordt probleemloos door wortel en blad opgenomen.

CHELAL® B is mengbaar met de meeste fytosanitaire producten, met uitzondering van deze, op basis van oliën. In elk geval eerst een mengproef uitvoeren. Aarzel niet om, bij twijfel, onze technische dienst te raadplegen.

Dossier boorchelaten

Toepassingen: 

De maximale concentratie van 1 % (= 1 L CHELAL® B per 100 L water) mag niet overschreden worden.

Maximale concentratie in serre: 0,5 % (= 500 cc per 100 L water).

Bij voorkeur ‘s morgens of ‘s avonds toepassen. Toepassingen: Zie onze teeltfiches.