BMS Micro-Nutrients

gechelateerde sporenelementen en bladmeststoffen

KAPPA

Dit zijn volledig oplosbare bladmeststoffen in poedervorm. De verschillende formules in dit gamma bestaan uit verschillende stikstof-, fosfor- en kalium- evenwichten die kunnen ingezet worden naar gelang de specifieke behoeften van de teelt. Deze producten bevatten ook gechelateerde sporenelementen.

Om de NTF techniek (totale blad bemesting) in praktijk om te zetten heeft BMS Micro-Nutrients een hele reeks van bladmeststoffen met verschillende samenstellingen ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vereisten van de gewassen gedurende de verschillende stadia van hun ontwikkeling. We houden hierbij uiteraard rekening met de  verschillende gewassen en hun verschillende voedingsbehoeften. 

Het volledige gamma van bladmeststoffen kunnen we indelen in twee groepen: Kappa en Landamine.  Deze producten zetten we in in onze bladbemestingprogramma’s wat leidt tot een substantiële vermindering of volledige eliminatie van de bodembemesting.(cfr het hoofdstuk over bladbemesting).

De Kappa producten bevatten stikstof, fosfor en kalium (en/of zwavel en magnesium) met kleinere hoeveelheden gechelateerde sporenelementen. Dankzij het evenwicht van de verschillende producten beïnvlioeden we sterk de groei van de teelt en sturen we in de gewenste richting. Producten rijk aan stikstof zullen de groei sterk bevorderen en de vegetatie ontwikkeling stimuleren. Anderzijds zullen de producten arm aan stikstof maar rijk aan kalium de vruchtrijping goed begeleiden en indien toegepast in hogere dosissen remmen zij teelten met een te sterke vegetatieve groei af.