BMS Micro-Nutrients

gechelateerde sporenelementen en bladmeststoffen

Home

Laatste Nieuws

Posted on: 10/04/2017 - 21:59
Symposium kiwifruit
Wist u dat we na onderzoek meer weten over de noden van de kiwibesplant? Op het 9e internationaal kiwisymposium in Porto werden resultaten van een nieuw onderzoek bekendgemaakt.
Posted on: 05/23/2017 - 17:16
Op zaterdag 13 en zondag 14 mei 2017 vonden op de SOLV Tuinbouwschool in Sint-Truiden opnieuw de werktuigendagen plaats.
Posted on: 12/13/2016 - 11:13
Suikerbieten
In suikerbietenteelt is het toepassen van zink niet gekend.  Toch zijn zinktoepassingen erg zinvol, vooral in combinatie met herbiciden van de familie van sulfonylurea. Er werd vastgesteld dat sommige herbiciden van deze familie een belangrijke impact hebben op de wortels van sommige teelten. De...

Pages