U bent hier

Toenemend belang van sporenelementen

Deficiencia de zinc en el mundo

Het belang van sporenelementen neemt alsmaar toe in de meeste landbouwarealen!
Regelmatig neemt onze afdeling R&D deel aan tal van studiedagen. Zo blijven we up-to-date met de laatste ontwikkelingen en spelen we in op de noden van de markt. Vanuit onze deelname aan de expertdag Akker –en Tuinbouw BLGG AgroXpertus Wageningen willen we graag enkele feiten onder de aandacht brengen.
(cfr hoofdfoto: bron: rootsforgrowth.com - IZA)

Dalende bodemvruchtbaarheid
Door de verstrengde wetgeving wordt enerzijds het gebruik van dierlijke mest steeds meer ingeperkt, en zijn anderzijds de chemische meststoffen zuiverder geworden. Dit heeft zijn weerslag op de algemene bodemvruchtbaarheid, zoals blijkt uit bodemanalyses van de voorbije 20 jaar. Die geven aan dat het organische stofgehalte jaar na jaar daalt daalt. Ook het plant beschikbare fosfor, zwavel, zink en boor nemen verder af.

Zinkgebrek
Het tekort aan zink blijkt wereldwijd het meest voorkomende sporenelementengebrek (cfr foto 2)

In de landbouw merken we dat het plant beschikbare zink in onze bodems opvallend daalt. Hiervoor zijn meerdere oorzaken (cfr foto 3):
-    afname van dierlijke bemesting
-    daling van de zink depositie
-    afname van zink in fosfaatmeststoffen
-    daling van zink in de veevoeders

De gevoeligheid voor zinkgebrek is zeer teeltafhankelijk. Maïs, diverse fruitgewassen (peer, citrus, mango, ….), rijst, gerst, bonen, soya, vlas, en ui zijn bijvoorbeeld gevoelig. Verschillende BMS Micro-Nutrients produkten kunnen ingezet worden om zink gebrek te behandelen of te vermijden, zoals in eerste instantie het zuiver zink chelaat, Chelal Zn, maar eveneens andere formulaties met hoge concentraties aan zink zoals, Landamine Zn, Azavis MnZn, Chelal RD, Microlan Zn, Chelal MnZn, Chelal AZ en Hyberol.

Een ander voorbeeld: de depositie van zwavel is de laatste jaren sterk afgenomen door een strengere regelgeving i.v.m. luchtverontreiniging (cfr foto 4).
Extra bemesting blijkt een noodzaak. BMS Micro-Nutrients biedt hiervoor ook verschillende oplossingen: Kappa Z, Fructol.