U bent hier

Substraatteelt

Substraatteelt

Substraatteelt, hydrocultuur of andere vormen van bodemloze teelten zijn niet uitzonderlijk meer, zeker niet in de groenten- en bloementeelt. De betere controle van de meeste omgevings- en productiefactoren, zoals temperatuur, hoeveelheid licht, vochtigheid, CO2 bemesting,… en de volledige onafhankelijkheid van de bodem garanderen een hoger rendement. Voor de plantenvoeding in substraatteelt is een heel andere aanpak nodig dan in de traditionele teelten. Enerzijds worden alle mogelijke interacties, vastleggingen, problemen met de beschikbaarheid van de voedingselementen, de aanwezigheid van ziekten en oorzaken van plagen vermeden. Anderzijds kan de bodem niet meer als buffer optreden omdat er geen beroep kan gedaan worden op reserves aanwezig in de bodem. Deze teelttechniek vereist dus dat alle voedingselementen voortdurend worden toegediend in de juiste hoeveelheden en verhoudingen.
Voor wat betreft de sporenelementen in de voedingsoplossingen heeft BMS Micro-Nutrients enkele producten ontwikkeld die de 6 sporenelementen in één enkele behandeling toevoegen: Chelal® Hydro NF en Hyponik Oligo.

Meer informatie over toepassingen in substraatteelt, vind je in ons technisch dossier:
Meer in ons Technische Dossier