U bent hier

Reduceer aanzienlijk uw bodembemesting en haal dankzij bladvoeding toch goede resultaten op perenbomen

FUTURPERA 2017

De Europese richtlijn rond de toegestane nitraatgehalten in de bodem wordt steeds strikter. En daar krijgen we allemaal mee te maken. De richtlijn verplicht telers om slechts een beperkt aantal eenheden stikstof per hectare per jaar te  gebruiken.

Het concept van totale bladvoeding kan hierin een belangrijke rol gaan spelen. BMS MN bedacht dit concept op wijngaarden en draagt het nu met succes over op perenboomgaarden.

Veldproeven met Abate Fétel: de feiten & de cijfers

Samen met het Italiaanse onderzoeksinstituut “Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Navarra" startte BMS MN een proefproject van twee jaar. Het hoofddoel van dit project is telers te helpen voldoen aan de Europese nitraatrichtlijn.
Tijdens Futurpera stelde Dr. Denis Verzella, medewerker aan het Italiaanse onderzoeksinstituut, de resultaten voor van twee jaar veldproeven. In deze veldproeven komen bladvoedingsprogramma’s van BMS MN aan bod.  
 
In proeven op de variëteit 'Abate Fétel' werden verschillende percelen vergeleken: 
Enerzijds 1 perceel met traditionele bemesting: +- 1600 eenheden meststoffen via de bodem en het blad
Anderzijds 2 percelen met het totaal bladvoedingsprogramma van BMS MN: 
- NPF met sterk gereduceerde bodembemesting en in totaal 200 à 300 eenheden
- NTF zonder bodembemesting en +-100 eenheden via het blad.

Positieve resultaten

De resultaten tonen aan dat het aantal vruchten gedurende de 2 jaren gelijk is over de 3 percelen. In 2017 produceerde het NTF perceel iets meer vruchten. Naast de opbrengst van 55,1 ton/ha van het traditionele perceel haalden we voor NPF en NTF een opbrengst van respectievelijk 48,3 ton/ha en 55,7 ton/ha. Niet slecht als je weet dat de gemiddelde opbrengst over de jaren heen bij ‘Abate Fétel’ slechts 25 ton/ha bedraagt.
Ook met totale bladvoeding of sterk gereduceerde bodembemesting behalen we dus een goede perenoogst. Dit biedt een mooi perspectief om te voldoen aan de steeds strengere Europese richtlijnen.

Voorkom ijzerchlorose én gebruik minder producten

Andere onderzoeken belichtten het ijzertekort op ‘Abate Fétel’. We hebben de traditionele toepassingen (bodem en blad) vergeleken met een bladvoedingsprogramma van BMS MN (zonder bodemtoepassingen). Het BMS MN-programma haalde de beste resultaten ondanks het feit dat de totale hoeveelheid ijzerproducten met 84% was verminderd.

Over Futurpera

Futurpera ging eind november voor de tweede keer door in de stad Ferrara in de belangrijkste regio voor perenteelt in Italië: Emilia Romagna. Met 105 exposanten en 30% meer bezoekers beschouwen de organisatoren deze editie van Futurpera als een groot succes. Ook de BMS MN stand kreeg veel interesse tijdens de 3 beursdagen.