BMS Micro-Nutrients

gechelateerde sporenelementen en bladmeststoffen

MAÏS

Algemene eigenschappen: 

Van de zes sporenelementen is zink zonder twijfel het belangrijkste voor de teelt van maïs.

In veel situaties is de beschikbaarheid van zink in de bodem een beperkende en daarom ook een bepalende factor voor de productie van maïs.
De hoge behoefte aan zink is echter niet de enige reden waarom zoveel gebreken in deze teelt voorkomen. Ook de beperkte capaciteit van het wortelgestel om dit element op te nemen, vooral bij lage temperaturen en in de lente tijdens de jeugdgroei, veroorzaakt vele gebreken. Het is precies in deze periode dat zink een belangrijke rol speelt. Het controleert namelijk de productie van planthormonen die de groei regelen (auxinen).
Een maïsteelt die achterstand heeft opgelopen tijdens de eerste fasen van zijn ontwikkeling, door een al dan niet zwaar zinkgebrek, zal deze achterstand zelden ophalen. De gebreken opgelopen in het begin van de groeifase zullen een effect hebben op de productie en de rentabiliteit op het einde.

Toepassingen: 

zink

BMS Micro-Nutrients heeft verschillende producten die gebruikt worden om zink toe te dienen:

  • Chelal Zn: een compleet gechelateerd product met drie chelaatvormers. In de maïsteelt halen we de beste resultaten met vroege behandelingen: in voor- of na- opkomst, eventueel in combinatie met herbicide behandelingen (voor alle mengsels raadpleeg onze compatibiliteitslijst).
  • Landamine Zn: dit product bevat eveneens fosfor. De combinatie van fosfor en zink maakt van Landamine Zn een ideaal product voor “STARTER”-behandelingen. Wij bevelen aan om het in de rijen toe te passen in voor- of na- opkomst.
  • Viener Zn: is een product ontwikkeld voor de behandeling van zaden. Voor meer informatie over dit product, raadpleeg onze technische dienst.

Voor meer informatie over zink toepassingen in Mais, klik hier

magnesium en mangaan

Andere belangrijke elementen voor maïs zijn: magnesium en mangaan. Deze twee elementen hebben een sterke invloed op de fotosynthese en daarom ook op de productie.
Om de gebreken van deze elementen te behandelen raadt BMS Micro-Nutrients bladbehandelingen met respectievelijk Chelal Mg en Chelal Mn aan. Preventief worden bladbehandelingen ingezet vanaf het moment dat er voldoende bladoppervlak aanwezig is of curatief vanaf het verschijnen van de eerste symptomen.

Programma Maïs

Resultaten: 

Resultaten, dit jaar (2014) bekend uit verschillende proeven op maïs, bevestigen de efficiëntie van de bladvoedingsprogramma’s van BMS Micro-Nutrients.
1. Maïs – Frankrijk: een vermindering van 20 % van de bodembemesting, in combinatie met bladtoepassingen van Kappa M en Chelal Zn, gaven een 12 % rendementsverhoging, waardoor het netto financieel resultaat ongeveer 120 euro per ha was.
 
Proef maïs Frankrijk
 
2.  Maïs – Italië: een vermindering van 63 % van de stikstofbemesting (176 eenheden N minder per ha), in combinatie met bladtoepassingen van Azavis MnZn en Chelal Zn, gaven een 5 % rendementsverhoging, waardoor het netto financieel resultaat ongeveer 310 euro per ha was.
 
Proef maïs Italië - Bottura
 
3. Maïs – Italië: een vermindering van 38 % van de stikstofbemesting (78 eenheden N minder per ha), in combinatie met bladtoepassingen van Azavis MnZn, gaven een 4 % rendementsverhoging, waardoor het netto financieel resultaat ongeveer 84 euro per ha was.
 
Proef maïs Italië - Terremerse