BMS Micro-Nutrients

gechelateerde sporenelementen en bladmeststoffen

AARDAPPELEN

Toepassingen: 

► Fructol NF

In de aardappelteelt heeft BMS Micro-Nutrients de beste resultaten behaald met Fructol NF. Dit product bevat een aantal elementen die erg belangrijk zijn in de voeding deze teelt. Fructol NF bevat 10 voedingsstoffen waaronder kalium, magnesium en boor in relatief hogere concentraties.
Fructol NF zet je enkel in als er geen specifieke gebreken zijn. Bij een onevenwicht in de bodem wordt het gebruik van Fructol NF aangevuld met een ander specifiek product uit ons gamma:

► Chelal B

Boor is erg belangrijk voor de kwaliteit van de knollen. Bij gebrek aan boor duiken volgende symptomen op:

  • bruinverkleuring,
  • het hol worden van de aardappelen zelf
  • een slechte homogeniteit van de knollen

Dit product moet vroeg in de cyclus toegepast worden.

► Chelal Mg en Chelal Mn

De aardappelteelt is gevoelig voor de gebreken aan magnesium en mangaan. In dat geval zijn bladbehandelingen de meest efficiënte wijze van toepassing.

► Kappa V/G/M

De Kappa producten worden ingezet om:

  • in het begin van de cyclus de groei te stimuleren (Kappa V of Kappa M dat gelijktijdig wat mangaan aanbrengt)
  • extra kalium toe te dienen vanaf het begin van de knolgroei wanneer de behoefte aan dit element erg groot is (Kappa G).

Bladbehandelingen vullen de bodemopnames aan en voorkomen groeivertraging van de knollen.

 

programma Aardappelen (pdf)