BMS Micro-Nutrients

gechelateerde sporenelementen en bladmeststoffen

LANDAMINE BMo

Samenstelling: 

EG-MESTSTOF: Oplossing van PK-meststoffen, 21-23, met boor(B) en molybdeen (Mo)

Aangegeven gehalten:
Primaire nutriënten uitgedrukt in massapercenten:
In water oplosbaar fosforpentoxide (P2O5): 21 % (= 320 g P2O5/L)
In water oplosbaar kaliumoxide (K2O): 23 % (= 350 g K2O/L)
Micronutriënten uitgedrukt in massapercenten:
Boor (B) oplosbaar in water: 1,1 % (= 16 g B/L)
Molybdeen (Mo) oplosbaar in water: 0,3 % chelaatvormer EDTA (= 4 g Mo/L)
stabiliteit van het chelaat: tussen pH=4 en pH=10

Chloridearm product.

Algemene eigenschappen: 

LANDAMINE® BMo is een opgeloste PK-meststof, gecombineerd met gechelateerd boor en molybdeen. Voor Mo is EDTA de chelaatvormer, terwijl dit voor het B polyolen zijn. LANDAMINE® BMo is vooral geschikt voor gebruik op éénjarige en vroege gewassen, waar het de wortelontwikkeling en jeugdgroei bevordert en aldus de weerstand tegen klimaats-variaties verhoogt. Bovendien stimuleert LANDAMINE® BMo het stikstofmetabolisme en de vruchtbaarheid.
De gechelateerde sporenelementen in LANDAMINE® BMo worden makkelijk en snel door blad en wortel opgenomen en snel naar de diverse plantendelen getransloceerd.

Indien U meer info wenst over de specifieke rol van B en/of Mo in de plant, de gevoeligheden van diverse gewassen voor een gebrek aan (één van) beide elementen of de symptomen bij een B-en/of Mo-gebrek, raadpleeg dan volgende technische fiches:
voor boor: CHELAL® B
voor molybdeen: CHELAL® Mo

LANDAMINE® BMo is mengbaar met de meeste fytosanitaire producten, met uitzondering van deze, op basis van oliën. In elk geval eerst een mengproef uitvoeren. Aarzel niet om, bij twijfel, onze technische dienst te raadplegen.

Toepassingen: 

Maximale concentratie: 0,5 % (= 0,5 L LANDAMINE® BMo in 100 L water).
Maximale concentratie in serre: 0,3 % (= 300 cc per 100 L water).
Bij voorkeur ‘s morgens of ‘s avonds toepassen.

Toepassingen: Zie onze teeltfiches.