Vous êtes ici

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op de website door BMS Micro-Nutrients NV worden verzameld, hoe BMS Micro-Nutrients NV deze gegevens gebruikt en hoe de gegevens worden beveiligd. Door gebruik te maken van de website en daaraan gerelateerde diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden. BMS Micro-Nutrients NV kan in de toekomst besluiten de privacyverklaring te wijzigen indien bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens worden verwerkt die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.

Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over BMS Micro-Nutrients NV of haar producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. ontvangst van nieuwsbrief, het maken van een voedingsbalans) kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, login, e-mailadres, geslacht, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer, afbeelding, en/of informatie ivm uw teelt) mee te delen. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal BMS Micro-Nutrients NV ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. U garandeert dat de gegevens die u aan BMS Micro-Nutrients NV meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan BMS Micro-Nutrients NV mee te delen. BMS Micro-Nutrients NV kan u de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

BMS Micro-Nutrients NV verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten (zoals o.m. data waarop BMS Micro-Nutrients NV evenementen plaatsvinden; wedstrijden, nieuwsbrief, etc.), voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten en voor direct marketing doeleinden. BMS Micro-Nutrients NV stuurt u enkel info als u zich inschrijft op de website voor de nieuwsbrief. Het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden van derden is onderworpen aan uw expliciete toestemming welke u in volledige vrijheid kan geven of weigeren. BMS Micro-Nutrients NV zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring. Als BMS Micro-Nutrients NV uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

BMS Micro-Nutrients NV beschermt uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met BMS Micro-Nutrients NV. BMS Micro-Nutrients NV bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens worden behandeld.

BMS Micro-Nutrients NV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de BMS Micro-Nutrients NV -website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies

volg deze link

Google analytics - advertentiefuncties

volg deze link

Toegangkelijkheidsverklaring

BMS Micro-Nutrients NV probeert alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken.

 • U kan de letters op elke webpagina groter maken in uw browser.
 • U hebt de mogelijkheid om de navigatie over te slaan.
 • De broodkruimelnavigatie bovenaan elke pagina toont de plaats van de pagina in de structuur van de website.
 • Alle afbeeldingen bevatten een alternatieve tekstbeschrijving.
 • Linkteksten zijn betekenisvol, het klikgebied is groot genoeg.
 • PDF-documenten zijn zo goed mogelijk toegankelijk gemaakt. De tekst is leesbaar in de correcte volgorde. Brochures of magazines kunnen problemen veroorzaken, deze documenten bevatten heel wat media en zijn niet altijd geoptimaliseerd.
 • De documenten in het afgesloten gedeelte van de site zijn niet steeds toegankelijk.
 • De website bevat geen klassieke frames of complexe tabellen.
 • Formulieren zijn correct toegankelijk gemaakt.
 • Kleurcontrast is voldoende en inhoud is begrijpelijk voor wie geen kleuren kan onderscheiden.
 • De website is bruikbaar zonder muis.
 • De website is mobiel toegankelijk en kan verschillen van de standaard versie.

Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen we u hierbij graag helpen. Bij problemen of opmerkingen over de website: contacteer ons via e-mail info@chelal.com of telefonisch: 00.32.(0)3.899.10.10. Wij nodigen je ook uit om ons op de hoogte te brengen van informatie, vragen, problemen of tips die de toegankelijkheid van deze website kunnen verbeteren.