BMS Micro-Nutrients

gechelateerde sporenelementen en bladmeststoffen

WORTELEN

Algemene eigenschappen: 

Koper

Hoewel koper niet direct bekend staat als het belangrijkste sporenelement voor deze teelt, is het toch erg belangrijk: de opbrengstderving zonder visuele symptomen komt vaak voor door een te beperkte koperopname of door een kopergebrek. Ook in onze veldproeven hebben we dit kunnen vaststellen. De programma’s waarin koper toegepast werd, gaven meestal betere resultaten zelfs bij een optimale gewasontwikkeling.
Vooral op zandige en uitgeloogde bodems, en op bodems met een hoge pH en/of een hoog organische stof gehalte is er een hoog risico op kopergebrek.
Andere sporenelementen voor deze teelt in dalende orde van belang zijn: boor, magnesium, calcium en mangaan.

Boor

Boorgebrek veroorzaakt niet alleen symptomen op het bovengrondse gedeelte van de plant maar veroorzaakt eveneens zware symptomen op het wortelgedeelte:

         Bovengronds:

  • het afsterven van de groeipunt
  • vergeling van de bladranden, die daarna roodachtig kunnen worden, deze symptomen spreiden later naar de basis van het blad),

         Wortelgedeelte:

  • het barsten/splitten van de wortels
  • het vormen van holtes binnenin de wortel zelf.

Het spreekt voor zich dat hierdoor de economische waarde van de oogst sterk aangetast wordt.

Calcium

Calciumgebrek veroorzaakt verschillende symptomen:

  • het afsterven van de groeipunt,
  • het bruin kleuren van de kern van de wortel
  • “cavity spot” wat verzakte wondjes zijn aan de buitenkant van de wortel, veroorzaakt door het invallen van de epidermis, welke achteraf kunnen gaan rotten.

Magnesium en mangaan

Een tekort aan magnesium en mangaan geeft een gelijkaardig symptoom: namelijk vergeling tussen de nerven.

Bij mangaan verschijnen de eerste symptomen op de volledig ontwikkelde bladeren, en later ook op de jongere bladeren.

Bij magnesium echter verschijnen deze eerste symptomen op de oudste bladeren en als het gebrek sterker wordt ontstaat er op deze bladeren tevens een verbranding die begint aan de rand.
 

Toepassingen: 

De aanbevelingen van BMS Micro-Nutrients bestaan daarom enerzijds uit een kopertoepassing met Chelal Cu en anderzijds Fructol NF, wat al de andere voedingselementen bevat en vooral boor en magnesium in belangrijke mate.

programma wortel