BMS Micro-Nutrients

gechelateerde sporenelementen en bladmeststoffen

TOMATEN

Algemene eigenschappen: 

De tomaten productie is meestal erg intensief en is daarom ook erg veeleisend voor wat betreft de bemesting en de voeding van de teelt. Er is ook een duidelijk verschil bij de teelt in substraat die nog veel intensiever en veeleisender is dan de teelt in volle grond, al dan niet in serre.

Toepassingen: 

SUBSTRAATTEELT

►Voedingsoplossingen/druppelirrigatie

Chelal Hydro en Hyponik Oligo

Voor de substraatteelt heeft BMS Micro-Nutrients een reeks producten ontwikkeld zoals Chelal Hydro (in verschillende varianten) en Hyponik Oligo. Zij worden op continue basis gebruikt om de sporenelementen in de voedingsoplossing toe te dienen.

Naargelang de waterkwaliteit en de wateranalyse is één van beide producten beter geschikt. De sporenelementen in deze producten zijn volledig gechelateerd en opneembaar, waardoor de toegediende dosis laag wordt gehouden.

Deze producten worden preventief gebruikt:

  • om gebreken te voorkomen
  • om een gebalanceerde voeding, wat betreft de sporenelementen, tijdens de volledige cyclus te garanderen.

Chelal Hydro kan ook preventief toegediend worden in de intensieve grondteelt in serres.

►Bladbehandelingen

Naast deze toepassingen in de voedingsoplossing of druppelirrigatie beveelt BMS Micro-Nutrients tevens bladbehandelingen aan met Fructol NF enerzijds en Chelal Alga en Chelal Omnical anderzijds.

Fructol NF 

  • verhoogt het productiepotentieel van de teelt verhogen
  • heeft effect op het rendement van het gewas

Chelal Alga en Chelal Omnical

  • zorgen voor een betere kwaliteit
  • verhogen de bewaarbaarheid van de vruchten.

GRONDTEELT

Niet zozeer in de substraatteelt waar de voedingsevenwichten beter gecontroleerd kunnen worden maar wel in de grondteelt is het soms nodig om de bovenvermelde toepassingen aan te vullen met boor, ijzer of magnesium. De tomatenteelt is namelijk ook relatief gevoelig aan tekorten van deze elementen.

Programma Tomaten