BMS Micro-Nutrients

gechelateerde sporenelementen en bladmeststoffen

SLA

Algemene eigenschappen: 

De slateelt is een snelgroeiend gewas met een korte cyclus. De teelt moet van een constante en continue voeding verzekerd worden, en dit met alle voedingselementen.
Voor de meeste elementen stelt de opname uit de bodem, bij een correcte bemesting en goede bodemvruchtbaarheid, weinig problemen.
Toch zijn er enkele elementen waaraan speciale aandacht besteed moet worden.

Toepassingen: 

Boor

Boor is van groot belang. Een vroege toediening van boor stimuleert de wortelontwikkeling. Dit komt in latere stadia ten goede aan de opname van alle andere voedingsstoffen uit de bodem. Boor kan toegediend worden op de jonge plantjes, door de plantpluggen vóór het uitplanten onder te dompelen in een oplossing waaraan boor is toegevoegd of door een vroege behandeling juist na het overplanten. Daarvoor kan Chelal B of Landamine BMo worden ingezet.

Landamine BMo bevat naast boor ook:

  • fosfor, wat eveneens de wortelontwikkeling stimuleert
  • een kleine hoeveelheid molybdeen, wat de stikstofomzetting bevordert en eventuele nitraataccumulatie in het blad kan vermijden

Calcium

Een ander belangrijk element in de voeding van deze teelt is calcium. Gebreken komen vaak voor en veroorzaken vooral kwaliteitsproblemen bij de oogst. Aan de oorzaak van een gebrek ligt slechts zelden een lage bodemconcentratie, maar spelen dikwijls andere factoren mee die de opname en de translocatie van calcium door de plant bemoeilijken. Daarom is het uiterst belangrijk de luchtvochtigheid, de temperatuur, het evenwicht tussen de verschillende kationen in de bodem, … goed te controleren om calciumproblemen te vermijden.
Anderzijds is de bladtoepassing van calcium in mobiele vorm belangrijk. Chelal Omnical bevat calcium in gechelateerde vorm en heeft reeds zijn efficiëntie in deze teelt bewezen. De combinatie met Chelal Alga verzekert een goede calciumvoeding van de plant, en maakt die ook minder gevoelig voor mogelijke schimmelinfecties zoals bijvoorbeeld Botrytis.

programma sla