BMS Micro-Nutrients

gechelateerde sporenelementen en bladmeststoffen
  • Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Português
  • Español

SUBSTRAATTEELT

Substraatteelt, hydrocultuur of andere vormen van grondloze teelten zijn niet uitzonderlijk meer, zeker niet in de groenten- en bloementeelt. De betere controle van de meeste omgevings- en productiefactoren, zoals temperatuur, hoeveelheid licht, vochtigheid, CO2 bemesting,… en de volledige onafhankelijkheid van de bodem garanderen een hoger rendement. Voor de plantenvoeding in substraatteelt is een heel andere aanpak nodig dan in de traditionele teelten (in de bodem). Enerzijds worden alle mogelijke interacties, vastleggingen, problemen met de beschikbaarheid van de voedingselementen, de aanwezigheid van ziekten en oorzaken van plagen vermeden. Anderzijds kan de bodem ook niet meer als buffer optreden omdat er geen beroep kan gedaan worden op reserves aanwezig in de bodem. Deze teelttechniek vereist dat alle voedingselementen voortdurend worden toegediend in de juiste hoeveelheden en verhoudingen.

Voor de meeste teelten bestaan er richtlijnen voor de ideale concentraties van de verschillende voedingselementen in de voedingsoplossing (afhankelijk van het gekozen systeem). Het uitgangspunt is steeds de wateranalyse, om dan de gewenste elementen toe te voegen en zo de ideale gehaltes in de voedingsoplossing te bekomen. Wat betreft de sporenelementen in deze voedingsoplossingen heeft BMS Micro-Nutrients enkele producten ontwikkeld die toelaten de 6 sporenelementen in één enkele behandeling toe te voegen: CHELAL® Hydro NF en HYPONIK OLIGO.

Gebruik indien nodig (wegens bv de specifieke eisen van de teelt) ook andere producten uit ons Chelal gamma om de concentratie van één of meerdere elementen te verhogen. Meestal moet er wat ijzer (Chelal Fe) of boor (Chelal B) toegevoegd worden; dit kan uiteraard ook voor de andere elementen: koper (Chelal Cu), mangaan (Chelal Mn), molybdeen (Chelal Mo) en zink (Chelal Zn).
Uitzonderlijk wordt ook Chelal Omnical aan de voedingsoplossing toegevoegd om extra calcium voor de plant beschikbaar te stellen zonder dat er extra stikstof wordt toegevoegd. Dit kan slechts in supplement met de normale toediening van calcium, maar is nuttig om de kwaliteit van de productie te garanderen.

Meer info over toepassingen in de substraatteelt vind je in onderstaand dossier:

Dossier serreteelt