BMS Micro-Nutrients

gechelateerde sporenelementen en bladmeststoffen

banner image

CHELATEN

Chelaten vormen een belangrijke klasse van verbindingen binnen de in de natuur voorkomende moleculen. Vele moleculen waarin een metaalion gechelateerd is met een organische verbinding (in de natuur meestal porphyrinen, proteïnen of suikers) zijn essentieel voor zowel planten als voor mens en dier.

  • Chlorofiel, het groene pigment in planten, bestaat uit een magnesiumion gebonden aan een porphyrine-skelet. Chlorofiel speelt een belangrijke rol in de electronentransfer tijdens de fotosynthese.
  • Hemoglobine, een aan proteïnen gebonden porphyrineskelet met centraal een ijzerion, bindt dan weer zuurstof en staat in voor het transport van zuurstof doorheen het lichaam.
  • Vitamine B12 bevat een cobaltion in het porphyrineskelet. Vit B12 is essentieel voor de aanmaak van het aminozuur methionine en voor een goede ontwikkeling van het zenuwstelsel.

Verschillende metalen zijn ook essentieel voor de goede werking van enzymen (chelatering van een metaalion door proteïnen) waar ze dikwijls deel uitmaken van het actief centrum en/of zorgen voor de juiste conformatie voor activiteit. Meer recent werden ook boorchelaten (suikerderivaten) gekarakteriseerd als de transportvorm van boor in het floeem van diverse plantspecies.

Het belang van de aanwezigheid van metalen in chelaatvorm uit zich in de veranderde chemische eigenschappen van het metaalchelaat ten opzichte van het niet-gechelateerde metaalion. Chelatatie heeft niet alleen een invloed op de oxidatieve-reductieve eigenschappen van het metaalion, maar leidt ook tot een bescherming van het gechelateerde metaalion ten opzichte van externe factoren.

► Zo zal de oplosbaarheid van een metaalion in aanwezigheid van negatieve factoren (carbonaten, fosfaten,…) door chelatatie verhoogd worden omdat chelatatie bescherming biedt tegen nevenreacties. In de praktijk zorgt dit ervoor dat chelaten meestal goed mengbaar zijn met andere meststoffen en fytofarmaceutische producten (zie “Mengbaarheidslijst”).

De chelaten van BMS Micro-Nutrients N.V. zijn 100% wateroplosbaar en worden met de meest zuivere grondstoffen aangemaakt volgens “state-of-the-art” procedures die toelaten pure producten aan te bieden zonder onnodige ballast (natrium, chloride,…). Voor elk product wordt tevens de gebruikte chelaatvormer of combinatie van chelaatvormers geoptimaliseerd om de meest efficiënte werking te verzekeren.