BMS Micro-Nutrients

gechelateerde sporenelementen en bladmeststoffen

banner image

BLADVOEDING

BMS Micro-Nutrients N.V. ontwikkelde gedurende de laatste 25 jaar het unieke bladvoedingsconcept met gechelateerde sporenelementen. Door een combinatie van rationele logica en ervaring geput uit de vele praktijkproeven bij telers en onderzoekscentra werd deze strategie op punt gezet. 

Hierbij kan bladvoeding dienen als aanvullende bemesting én als complete bemesting (NTF).

Het NTF-concept (Nutrition Totale Foliaire of totale bladvoeding) werd door BMS Micro-Nutriens N.V. reeds voor een groot aantal teelten geoptimaliseerd en laat toe de bodemtoepassing van meststoffen volledig te vervangen door meer efficiënte bladtoepassingen.

Bladvoeding biedt een aantal specifieke voordelen ten opzichte van de klassieke bodemtoepassingen. de bestaande competitie tussen het bodemcomplex en de plantwortels verdwijnt:

1. Aan de bodem toegediende elementen kunnen namelijk, afhankelijk van het element en de vorm waarin ze toegepast worden, gedeeltelijk of compleet verloren gaan door:

  • nevenreacties (neerslag of adsorptie aan het bodemcomplex)
  • uitspoeling
  • slechte lokalisatie

► bladtoepassingen zijn dus efficënter omdat de op het blad gebrachte elementen onder de vorm van chelaten volledig voor de plant beschikbaar zijn.

2. Bladvoeding heeft een gunstig effect op de groei van de plant, ook onder minder gunstige weersomstandigheden:

Tijdens koude periodes waarbij de bodem niet opwarmt zijn bodemtoepassingen nutteloos door de inactiviteit van de plantwortels.

► Wanneer zich op dat moment gebreksverschijnselen voordoen of wanneer de groei van de plant op dat moment gestimuleerd moet worden, bieden bladtoepassingen een oplossing.

3. De wetgeving rond de problematiek van de watervervuiling door het uitspoelen van meststoffen wordt steeds strenger. Het uitspoelen van nitraten en andere elementen vermindert sterk door de bodemtoepassingen geheel of gedeeltelijk te vervangen door bladtoepassingen:

► er is slechts een kleinere totale hoeveelheid meststoffen nodig en ze wordt efficiënter toegepast.

Bladvoeding is een efficiënte én milieuvriendelijke oplossing.

BMS Micro-Nutrients N.V. gelooft onvoorwaardelijk in het gebruik van gechelateerde sporenelementen:

► ze zijn beter bestand tegen ongewenste nevenreacties (lees ook: “Chelaten”),

► ze zijn goed wateroplosbaar. Planten kunnen alleen effectief gebruik maken van voedingselementen als ze perfect wateroplosbaar zijn.

Ook na toepassing op de plant speelt chelatatie een belangrijke rol (lees ook:“Chelaten”). Zo werd vastgesteld dat gechelateerde sporenelementen niet alleen opgenomen worden door de plant via het blad, maar ook dat chelatatie zorgt voor een betere verdeling binnen de plant.

► In vergelijking met zouten of suspensies van onopgeloste metaalverbindingen kennen gechelateerde sporenelementen een betere translocatie.

Al deze factoren dragen bij tot het succes van het BMS Micro-Nutrients N.V. NTF-concept: “Nutrition Totale Foliaire”.