BMS Micro-Nutrients

gechelateerde sporenelementen en bladmeststoffen

suikerbieten

In suikerbietenteelt is het toepassen van zink niet gekend. Toch zijn zinktoepassingen erg zinvol, vooral in combinatie met herbiciden van de familie van sulfonylurea...
Subscribe to RSS - suikerbieten