BMS Micro-Nutrients

gechelateerde sporenelementen en bladmeststoffen

LANDAMINE Mn

Samenstelling: 

EG-MESTSTOF: Oplossing van PK-meststoffen, 14-15,5, met mangaan(Mn)

Aangegeven gehalten:
Primaire nutriënten uitgedrukt in massapercenten:
In water oplosbaar fosforpentoxide (P2O5): 14 % (= 200 g P2O5/L)
In water oplosbaar kaliumoxide (K2O): 15,5 % (= 221 g K2O/L)
Micronutriënt uitgedrukt in massapercenten:
Mangaan (Mn) oplosbaar in water: 2,1 % chelaatvormer EDTA (= 30 g Mn/L)
stabiliteit van het chelaat: tussen pH=4 en pH=10

Chloridearm product.

Algemene eigenschappen: 

LANDAMINE® Mn is een opgeloste PK-meststof, gecombineerd met gechelateerd mangaan (chelaatvormer EDTA). Het gechelateerd mangaan in LANDAMINE® Mn
wordt makkelijk en snel door het blad opgenomen en snel naar de diverse plantendelen getransloceerd.

Indien U meer info wenst over de specifieke rol van Mn in de plant, de gevoeligheden van diverse gewassen voor of de symptomen bij een mangaangebrek, raadpleeg dan de technische fiche voor CHELAL® Mn.

LANDAMINE® Mn is mengbaar met de meeste fytosanitaire producten, met uitzondering van deze, op basis van oliën. In elk geval eerst een mengproef uitvoeren.
Aarzel niet om, bij twijfel, onze technische dienst te raadplegen.

Toepassingen: 

Maximale concentratie: 0,5 % (= 0,5 L LANDAMINE® Mn in 100 L water).
Maximale concentratie in serre: 0,3 % (= 300 cc per 100 L water).
Bij voorkeur ‘s morgens of ‘s avonds toepassen.

Toepassingen: Zie onze teeltfiches.