BMS Micro-Nutrients

gechelateerde sporenelementen en bladmeststoffen

LANDAMINE Cu

Samenstelling: 

EG-MESTSTOF: Oplossing van PK-meststoffen, 21-24, met koper(Cu)

Aangegeven gehalten:
Primaire nutriënten uitgedrukt in massapercenten:
In water oplosbaar fosforpentoxide (P2O5): 21 % (= 321 g P2O5/L)
In water oplosbaar kaliumoxide (K2O): 24 % (= 367 g K2O/L)
Micronutriënt uitgedrukt in massapercenten:
Koper (Cu) oplosbaar in water: 1,3 % chelaatvormers DTPA, EDTA en HEEDTA (= 20 g Cu/L)
stabiliteit van het chelaat: tussen pH=4 en pH=10

Chloridearm product.

Algemene eigenschappen: 

LANDAMINE® Cu is een opgeloste PK-meststof, gecombineerd met gechelateerd koper (chelaatvormers DTPA, EDTA en HEEDTA). LANDAMINE® Cu is aangewezen bij koper-gebreken, vooral bij éénzaadlobbigen. Het gechelateerd koper in LANDAMINE® Cu wordt makkelijk en snel door blad en wortel opgenomen en snel naar de diverse plantendelen getransloceerd.

Indien U meer info wenst over de specifieke rol van Cu in de plant, de gevoeligheden van diverse gewassen voor of de symptomen bij een kopergebrek, raadpleeg dan de technische fiche voor CHELAL® Cu.

LANDAMINE® Cu is mengbaar met de meeste fytosanitaire producten, met uitzondering van deze, op basis van oliën. In elk geval eerst een mengproef uitvoeren. Aarzel niet om, bij twijfel, onze technische dienst te raadplegen.

Toepassingen: 

Maximale concentratie: 0,5 % (= 0,5 L LANDAMINE® Cu in 100 L water).
Maximale concentratie in serre: 0,3 % (= 300 cc per 100 L water).
Bij voorkeur ‘s morgens of ‘s avonds toepassen.

Toepassingen: Zie onze teeltfiches.

Technisch dossier: koper op graangewassen<