BMS Micro-Nutrients

gechelateerde sporenelementen en bladmeststoffen

LANDAMINE B

Samenstelling: 

EG-MESTSTOF: Oplossing van PK-meststoffen, 21-23, met boor(B)

Aangegeven gehalten:
Primaire nutriënten uitgedrukt in massapercenten:
In water oplosbaar fosforpentoxide (P2O5): 21 % (= 319 g P2O5/L)
In water oplosbaar kaliumoxide (K2O): 23 % (= 350 g K2O/L)
Micronutriënt uitgedrukt in massapercenten:
Boor (B) oplosbaar in water: 1,4 % (= 21 g B/L)

Chloridearm product.

Algemene eigenschappen: 

LANDAMINE® B is een opgeloste PK-meststof, gecombineerd met door polyolen gechelateerd boor. LANDAMINE® B is vooral aangewezen bij vroege teelten, waar
het een correcte wortelontwikkeling en een ononderbroken jeugdgroei bewerkstelligt.
Bovendien stimuleert LANDAMINE® B de bloei en bevruchting en bevordert het de éénvormigheid en de kwaliteit van de vruchten. Het gechelateerd boor in LANDAMINE® B wordt makkelijk en snel door blad en wortel opgenomen en snel naar de diverse plantendelen getransloceerd.
Indien U meer info wenst over de specifieke rol van B in de plant, de gevoeligheden van diverse gewassen voor of de symptomen bij een boorgebrek, raadpleeg dan de technische fiche voor CHELAL® B.

LANDAMINE® B is mengbaar met de meeste fytosanitaire producten, met uitzondering van deze, op basis van oliën. In elk geval eerst een mengproef uitvoeren. Aarzel niet om, bij twijfel, onze technische dienst te raadplegen.

Toepassingen: 

Maximale concentratie: 0,5 % (= 0,5 L LANDAMINE® B in 100 L water).
Maximale concentratie in serre: 0,3 % (= 300 c per 100 L water).
Bij voorkeur ‘s morgens of ‘s avonds toepassen.

Toepassingen: Zie onze teeltfiches.