BMS Micro-Nutrients

gechelateerde sporenelementen en bladmeststoffen

FRUCTOL NF

Samenstelling: 

EG-MESTSTOF: NPK(Mg,S)-meststof, 5-8-15(2,7-3,5), met boor(B), ijzer(Fe), mangaan(Mn), molybdeen(Mo) en zink(Zn) voor sproeien op bladeren. Mengsel.
Aangegeven gehalten:
Primaire nutriënten uitgedrukt in massapercenten:
Stikstof (N) totaal: 5,0 %
Nitraatstikstof: 3,5 %
Ammoniumstikstof: 1,5 %
Fosforpentoxide (P2O5) oplosbaar in water en in neutraal ammoniumcitraat: 8,0 %
Fosforpentoxide (P2O5) oplosbaar in water: 8,0 %
Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water: 15,0 %
Secundaire nutriënten uitgedrukt in massapercenten:
Magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in water: 4,4 %
Zwaveltrioxide (SO3) oplosbaar in water: 8,8 %
Micronutriënten uitgedrukt in massapercenten:
Boor (B) oplosbaar in water: 0,85 %
IJzer (Fe) oplosbaar in water: 0,8 % chelaatvormers DTPA en EDTA
Mangaan (Mn) oplosbaar in water: 0,8 % chelaatvormer EDTA
Molybdeen (Mo) oplosbaar in water: 0,08 % chelaatvormer EDTA
Zink (Zn) oplosbaar in water: 0,8 % chelaatvormer EDTA stabiliteit van de chelaten: tussen pH=4 en pH=10
Chloridearm product

Algemene eigenschappen: 

FRUCTOL® NF is een volledige bladvoeding, samengesteld uit NPK, een secundair element (Mg) en gechelateerde sporenelementen (Fe, Mn, Mo,en Zn), in combinatie met door polyolen gechelateerd boor.
FRUCTOL® NF bevat eveneens 8,8 % SO3.
FRUCTOL® NF bevordert en regelt de ontwikkeling van de gewassen en verhoogt de kwaliteit en het rendement van uw oogst. Vooral op de teelten met hoge behoeftes aan magnesium en boor (tuinbouwgewassen, sierteelten, druiven, fruitbomen,...) zijn de effecten erg uitgesproken.
Magnesium (Mg) verbetert de assimilatie en het transport van fosfor bij alle teelten en is essentieel voor de vorming van het chlorofyl en de fotosynthese. Dit beïnvloedt natuurlijk rechtstreeks de kwaliteit en de kwantiteit van de oogst.
Boor (B) speelt een belangrijke rol bij de bloemaanleg, de vruchtbaarheid van de bloemen en de vruchtontwikkeling. Daarom is boor belangrijk voor een hele reeks siergewassen en voor alle teelten waarvan de vruchten worden geoogst (fruitbomen, druiven, paprika, komkommer, erwt, tomaat,...).

Toepassingen: 

De maximale concentratie van 0,3 % (= 0,3 kg FRUCTOL® NF per 100 L water) mag niet overschreden worden.
Maximale concentratie in serre: 0,2 %
Bij voorkeur ‘s morgens of ‘s avonds toepassen.
Zie onze teeltfiches.