BMS Micro-Nutrients

gechelateerde sporenelementen en bladmeststoffen

CHELAL OMNICAL

Samenstelling: 

OPLOSSING VAN GECHELATEERD CALCIUM (Ca) voor bladtoepassing

Gewaarborgde gehalten uitgedrukt in massapercenten:
Calciumoxide (CaO) oplosbaar in water: 8,1 % (= 100 g CaO/L)
waarvan 6,5 % calciumoxide (CaO) gechelateerd door DTPA (= 80 g CaO/L)
stabiliteit van het chelaat: tussen pH= 4 en pH= 10

Chloridearm product.
Alleen te gebruiken in geval van duidelijke behoefte. De benodigde doses niet overschrijden.

Algemene eigenschappen: 

CHELAL® OMNICAL bevat Ca gechelateerd door DTPA.
Dit verzekert een goede opname door de plant en een uitstekende translocatie van het toegediende Ca naar de diverse plantendelen.

CHELAL® OMNICAL is mengbaar met de meeste fytosanitaire producten, met uitzondering van deze, op basis van oliën. In elk geval eerst een mengproef uitvoeren.
Aarzel niet om, bij twijfel, onze technische dienst te raadplegen.

Toepassingen: 

Niet op kerselaar gebruiken.

De maximale concentratie van 1 % (= 1 L CHELAL® OMNICAL per 100 L water) mag niet overschreden worden.
Maximale concentratie in serre: 0,5 % (= 500 cc per 100 L water).
Bij voorkeur ‘s morgens of ‘s avonds toepassen.

Toepassingen: Zie onze teeltfiches.