BMS Micro-Nutrients

gechelateerde sporenelementen en bladmeststoffen

CHELAL Mo

Samenstelling: 

EG-MESTSTOF: Molybdeenmeststof in oplossing (ammoniummolybdaat en natriummolybdaat)

Aangegeven gehalten:
Micronutriënt uitgedrukt in massapercenten:
Molybdeen (Mo) oplosbaar in water: 6,3 % (= 75 g Mo/L)

Chloridearm product.
Alleen te gebruiken in geval van duidelijke behoefte. De benodigde doses niet overschrijden.

Algemene eigenschappen: 

Het molybdeen in CHELAL® Mo is gechelateerd door EDTA en vormt zo een systemisch molybdeenchelaat met een zeer hoge stabiliteit in de bodemoplossing.
Hierdoor kunnen een volledige plantbeschikbaarheid en een optimale opname via wortel en blad worden gegarandeerd. Het werkingseffect is het hoogst tijdens de
jeugdgroei.

CHELAL® Mo :
- stimuleert de stikstofvastlegging bij de vlinderbloemigen.
- vermindert de nitraatophoping in de planten.
- bevordert de eiwitproductie.
- vermindert het gehalte aan vrije aminozuren in de plant.
- verhoogt het chlorofylgehalte.

CHELAL® Mo is mengbaar met de meeste fytosanitaire producten, met uitzondering van deze, op basis van oliën. In elk geval eerst een mengproef uitvoeren. Aarzel niet om, bij twijfel, onze technische dienst te raadplegen.

Toepassingen: 

De maximale concentratie van 0,3 % (= 0,3 L CHELAL® Mo per 100 L water) mag niet overschreden worden.
Maximale concentratie in serre: 0,3 % (= 300 cc per 100 L water).
Bij voorkeur ‘s morgens of ‘s avonds toepassen.

Toepassingen: Zie onze teeltfiches.