BMS Micro-Nutrients

gechelateerde sporenelementen en bladmeststoffen

CHELAL HYDRO NF

Samenstelling: 

EG-MESTSTOF: Mengsel van micronutriënten
(boor(B), koper(Cu), ijzer(Fe), mangaan(Mn), molybdeen(Mo), zink(Zn))

Aangegeven gehalten:
Micronutriënten uitgedrukt in massapercenten:
Boor (B) oplosbaar in water: 0,85 % in complexvorm
Koper (Cu) oplosbaar in water: 0,35 % chelaatvormer EDTA
IJzer (Fe) oplosbaar in water: 6,4 % chelaatvormer DTPA
Mangaan (Mn) oplosbaar in water: 6,0 % chelaatvormer EDTA
Molybdeen (Mo) oplosbaar in water: 0,5 % chelaatvormer EDTA
Zink(Zn) oplosbaar in water: 3,6 % chelaatvormer EDTA
stabiliteit van de chelaten: tussen pH=4 en pH=10

Chloridearm product.
Alleen te gebruiken in geval van duidelijke behoefte. De benodigde doses niet overschrijden.

Algemene eigenschappen: 

CHELAL® HYDRO NF is een mengsel van gechelateerde sporenelementen (Cu, Fe, Mn, Mo en Zn), in combinatie met door polyolen gechelateerd boor. Door het gebruik van meerdere chelaatvormers kan een hoge beschikbaarheid onder alle omstandigheden worden bekomen. Omdat vooral de pH de stabiliteit van de chelaten beïnvloedt, kan op die manier tot aan een pH van 7,5 een maximale stabiliteit van de aanwezige sporenelementen worden gegarandeerd.

De samenstelling van CHELAL® HYDRO NF volgt uit Nederlandse en Belgische onderzoeksresultaten en het product werd speciaal ontwikkeld voor voedingsoplossingen in de substraatteelt. CHELAL® HYDRO NF kan gebruikt worden voor alle teelten op inerte substraten (steenwol, zand, geëxpandeerde kleikorrels enz. ...).

Deze substraten hebben geen retentiecapaciteit voor wat betreft voedingselementen. De voedingsoplossing (met daarin CHELAL® HYDRO NF) moet gedurende de volledige cyclus van de teelt worden toegediend.

CHELAL® HYDRO NF is mengbaar met de meeste fytosanitaire producten, met uitzondering van deze, op basis van oliën. In elk geval eerst een mengproef uitvoeren. Aarzel niet om, bij twijfel, onze technische dienst te raadplegen.

Toepassingen: 

Bij gebruik van 1,5 kg CHELAL® HYDRO NF /100.000 L verkrijgt men een voedingsoplossing met de volgende concentraties:

  micromol/L ppm (mg/L)
B 11,8 0,128
Cu 0,8 0,053
Fe 17,2 0,960
Mn 16,4 0,900
Mo 0,8 0,075
Zn 8,3 0,540

Voor teelten die zeer specifieke eisen stellen voor wat betreft B, Fe, Cu, Mn, Mo of Zn, kunt U een beroep doen op de overeenkomstige producten uit het CHELAL® -gamma.