BMS Micro-Nutrients

gechelateerde sporenelementen en bladmeststoffen

KALITOL NF

Samenstelling: 

EG-MESTSTOF: NPK(Mg,S)-meststof, 4-4-12(3,5-4,6), met boor(B), ijzer(Fe) en mangaan(Mn) voor sproeien op bladeren. Mengsel.

Aangegeven gehalten:
Primaire nutriënten uitgedrukt in massapercenten:
Stikstof totaal (N): 4,0 %
Nitraatstikstof: 3,4 %
Ammoniumstikstof: 0,6 %
Fosforpentoxide (P2O5) oplosbaar in water en in neutraal ammoniumcitraat: 4,0 %
Fosforpentoxide (P2O5) oplosbaar in water: 4,0 %
Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water: 12,0 %
Secundaire nutriënten uitgedrukt in massapercenten:
Magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in water: 5,8 %
Zwaveltrioxide (SO3) oplosbaar in water: 11,6 %
Micronutriënten uitgedrukt in massapercenten:
Boor (B) oplosbaar in water: 0,85 %
IJzer (Fe) oplosbaar in water: 2,3 % chelaatvormers DTPA en EDTA
Mangaan (Mn) oplosbaar in water: 0,8 % chelaatvormer EDTA
stabiliteit van de chelaten: tussen pH=4 en pH=10

Chloridearm product.

Algemene eigenschappen: 

KALITOL® NF werd speciaal ontwikkeld voor teelten gevoelig aan magnesium-, boor- en ijzergebrek, zoals fruitbomen, druiven, (snij)bloemen en hetmerendeel van de groenteteeltgewassen.
KALITOL® NF stimuleert de vruchtvorming en –ontwikkeling.
KALITOL® NF ondersteunt een goede vegetatieopbouw en gaat ijzer-en magnesiumchlorose tegen.
KALITOL® NF stimuleert de fotosynthese en vermijdt groeionderbrekingen.

KALITOL® NF is mengbaar met de meeste fytosanitaire producten, met uitzondering van deze, op basis van oliën of fenoxyacetaten. In elk geval eerst een mengproef uitvoeren. Aarzel niet om, bij twijfel, onze technische dienst te raadplegen.

Toepassingen: 

De maximale concentratie van 0,3 % (= 0,3 kg KALITOL® NF per 100 L water) mag niet overschreden worden. Maximale concentratie in serre: 0,3 %
Bij voorkeur ‘s morgens of ‘s avonds toepassen.

Toepassingen: Zie onze teeltfiches.