BMS Micro-Nutrients

gechelateerde sporenelementen en bladmeststoffen

DECAFOL

Samenstelling: 

EG-MESTSTOF: Oplossing van NPK-meststoffen, 9,5-3,2-3,9, met Boor (B), Koper (Cu), IJzer (Fe),
Mangaan (Mn), Molybdeen (Mo) en Zink (Zn) voor sproeien op bladeren

Aangegeven gehalten:
Primaire nutriënten uitgedrukt in massapercenten:
Stikstof (N) totaal: 9,5 % (= 117 g N/L)
Nitraatstikstof: 4,8 % (= 59 g N/L)
Ammoniumstikstof: 4,7 % (= 58 g N/L)
In water oplosbaar fosforpentoxide (P2O5): 3,2 % (= 39 g P2O5/L)
In water oplosbaar kaliumoxide (K2O): 3,9 % (= 48 g K2O/L)
Micronutriënten uitgedrukt in massapercenten:
Boor (B) oplosbaar in water: 0,08 % (= 1,0 g B/L)
Koper (Cu) oplosbaar in water: 0,04 % chelaatvormer EDTA (= 0,5 g Cu/L)
Ijzer (Fe) oplosbaar in water: 0,08 % chelaatvormer DTPA (= 1,0 g Fe/L)
Mangaan (Mn) oplosbaar in water: 0,10 % chelaatvormer EDTA (= 1,2 g Mn/L)
Molybdeen (Mo) oplosbaar in water: 0,008 % chelaatvormer EDTA (= 0,1 g Mo/L)
Zink (Zn) oplosbaar in water: 0,08 % chelaatvormer EDTA (= 1,0 g Zn/L)
Stabiliteit van de chelaten: tussen pH=4 en pH=10

Chloridearm product.

Algemene eigenschappen: 

DECAFOL is een NPK-meststof in combinatie met gechelateerde sporenelementen (Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) en door polyolen gechelateerd B.

Daarnaast bevat DECAFOL 0,2 % MgO en 2,5 % SO3.

DECAFOL is mengbaar met de meeste fytosanitaire producten, met uitzondering van deze, op basis van oliën. In elk geval eerst een mengproef uitvoeren. Aarzel niet om, bij twijfel, onze technische dienst te raadplegen.

Toepassingen: 

De maximale concentratie van 2 % (= 2 L DECAFOL per 100 L water) mag niet overschreden worden.
Maximale concentratie in serre: 0,5 % (= 500 cc per 100 L water).
Bij voorkeur ‘s morgens of ‘s avonds toepassen.

Toepassingen: Zie onze teeltfiches.