BMS Micro-Nutrients

gechelateerde sporenelementen en bladmeststoffen

Verbeter uw onkruidbestrijding met Chelal Zn!

In suikerbietenteelt is het toepassen van zink niet gekend.  Toch zijn zinktoepassingen erg zinvol, vooral in combinatie met herbiciden van de familie van sulfonylurea.
Er werd vastgesteld dat sommige herbiciden van deze familie een belangrijke impact hebben op de wortels van sommige teelten.
De impact is groter op jonge plantjes dan op meer ontwikkelde planten. Zink is namelijk belangrijk voor jonge planten: het beïnvloedt en bevordert de endogene productie van groeihormonen die vooral noodzakelijk zijn gedurende de eerste fasen van de ontwikkeling van de teelt.
Een zinkgebrek dat voortkomt uit een behandeling met herbiciden kan beperkt worden door Chelal® Zn toe te voegen.

Verbeter uw onkruidbestrijding met Chelal Zn!
Klik hier voor meer details:

Chelal Zink op suikerbieten